×

Jak zaadresować list – Praktyczne wskazówki i gotowy wzór

W czasach, gdy sztuka pisania listów wymiera już niemal całkowicie, pytanie o to, jak zaadresować list jest zadawane coraz rzadziej. Nie oznacza jednak, że umiejętność ta stała się już całkowicie nieprzydatna. W końcu wysyłki nie dotyczą jedynie korespondencji prywatnej, a źle zaadresowana paczka może nigdy nie dotrzeć do oczekującej na nią osoby…

Jak adresować list

Odpowiedz na pytanie z tytułu artykułu jest wyjątkowo prosta. Wystarczy postępować według kilku bardzo dokładnie określonych wskazówek. Kluczowa jest też znajomość dokładnych danych adresata… To właśnie od ich skompletowania i ewentualnego zweryfikowania powinno się rozpocząć adresowanie list.

jak zaadresować kopertę

Photo by Elijah O’Donell on Unsplash

Zatem, jak zaadresować kopertę?

Żeby zrobić to prawidłowo, musisz postępować według wzoru. Zgodnie z nim musisz na kopercie umieścić zarówno dane adresata, jak i nadawcy. O ile pierwsze z nich zapewniają przesyłce dotarcie do celu, o tyle drugie pozwalają na przekierowanie jej z powrotem do „właściciela”. Jest to kluczowe, szczególnie w przypadku ważnych pism czy dokumentów, które nie trafiły do adresata. Dane nadawcy pozwalają na zwrócenie przesyłki do odpowiedniej osoby.

Jeśli chodzi o umieszczanie danych na liście, kopercie, przesyłce, zawsze obowiązuje je ten sam wzór. Muszą one zawierać imię i nazwisko, ulicę, miasto i kod pocztowy – zarówno w przypadku nadawczy, jak i adresata.

Adresowanie kopert wzór

Dane nadawcy należy umieścić w lewym, górnym rogu koperty, na jej tylnej stronie (bez zamknięcia). Z kolei dane adresata powinny znaleźć się po przekątnej, w części bliżej środka koperty.

Warto w tym miejscu dodać też, że adresowanie kopert, listów i wszelkiego rodzaju paczek wykonywane powinno być wg tego samego wzoru. Nie dotyczy on natomiast pocztówek. Kartki z wakacji, wyjazdów i okolicznościowe powinny zawierać jedynie dokładne dane adresata. Nadawca z kolei nie musi podawać swojego adresu, ale powinien podpisać się pod treścią zamieszczoną na karteczce, tak by jego określenie nie sprawiało najmniejszych problemów odbiorcy.

Odrobinę inaczej przebiega adresowanie listu albo przesyłki poleconej. Wymagają one – oprócz naniesienia na nie danych zgodnie ze wzorem – dodatkowego uzupełnienia druczku przesyłki poleconej. Należy powtórzyć w nim dane nadawcy i adresata, a także zadeklarować dodatkowe informacje o przesyłce, np. chęć otrzymania powiadomienia o jej dostarczeniu.

jak zaadresować list wzór

Photo by Elijah O’Donell on Unsplash

Jak adresować list – zwroty grzecznościowe

Adresując list albo przesyłkę, warto pamiętać także o zwrotach grzecznościowych. Należy używać ich jedynie w stosunku do adresata. Mogą przyjąć formę skrótu albo pełnego rozwinięcia frazy. Ich forma musi być dopasowana do stopnia oficjalności korespondencji.

1. Szanowny Pan/Pani

Zwrot „Szanowny Pan/Pani” umieszczamy przed imieniem i nazwiskiem adresata. Wyraża on szacunek. Jest oficjalną formą grzecznościową, używaną w korespondencji.

2. Kolega/Koleżanka

„Kolega/Koleżanka” to zwrot stosowany w korespondencji nieoficjalnej. Jest on używany przez znajomych, najczęściej będących jeszcze na etapie edukacji. Jest on wyrazem szacunku.

W przypadku adresowania listu, koperty albo przesyłki do firmy albo konkretnej osoby pracującej w danej instytucji, należy wpisać jej nazwę obok danych adresata. Ułatwi to zlokalizowanie adresata, szczególnie w sytuacji wysyłki do firmy o wielu działach i zatrudniającej wielu pracowników.

Polecane

Może Cię zainteresować