×

W Polsce pojawi się aż 5 nowych miast!

W Polsce już niedługo mogą pojawić się nowe miasta. Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło już pięć wniosków o nadanie praw miejskich. Najwięcej z pochodzi województwa łódzkiego.

Nowe miasta w Polsce mogą pojawiać się co roku

Jak to możliwe, że wkrótce możemy doczekać się w Polsce nowych miast? Co roku rząd wydaje rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta. Zwykle zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia.

Miejscowości, które spełniają odpowiednie warunki mogą starać się o nadanie statusu miasta. Oczywiście jeżeli zgodę wyrażą na to ich mieszkańcy. Do MSWiA właśnie wpłynęło odpowiednie wnioski.

Dwa nowe miasta w Polsce są położone w województwie łódzkim

Najwięcej, bo aż dwa, wpłynęły z województwa łódzkiego. Pierwszy dotyczy Piątku z powiatu łęczyckiego, a kolejny Lututowa z powiatu wieruszowskiego. O status miasta starają się jeszcze trzy miejscowości z województw mazowieckiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Chodzi o Czerwińsk nad Wisłą, Skarbimierz-Osiedle i Klimontów. Jeżeli ich wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, za pół roku miejscowości pojawią się na mapie Polski jako miasta.

Piątek

Miejscowość leży w powiecie łęczyckim. Znajduje się tam pomnik symbolizujący geograficzny środek Polski. Piątek już kiedyś posiadał status miasta, ale utracił go w XIX w.

Lututów

Wieś znajduje się w powiecie wieruszowskim. W średniowieczu był osadą szlachecką i dwukrotnie posiadał prawa miejskie, jednak ostatecznie utracił je w XIX w. Wcześniej istniał pod nazwą Lutów, a dziś liczy sobie 2 tys. mieszkańców.

Czerwińsk nad Wisłą

Miejscowość należy do województwa mazowieckiego. Pierwsze wzmianki o Czerwińsku pochodzą już z XII w. Znajdował się w nim ważny klasztor, niestety stracił na znaczeniu po potopie szwedzkim. Dziś mieszka tam zaledwie tysiąc osób.

Skarbimierz-Osiedle

Miejscowość leży w województwie opolskim. Jej historia jest ściśle powiązana z lotniskiem będącym jedną z największych baz lotniczych Wojsk Radzieckich w Polsce. Powstała przez przekształcenia wojskowej bazy lotniczej Armii Radzieckiej na cele cywilne.

Klimontów

Miejscowość znajduje się w województwie świętokrzyskim. Kiedyś miała prawa miejskie, ale straciła je w 1870 roku. Po zagładzie Żydów liczba mieszkańców Klimontowa zmniejszyła się do 2 tys. mieszkańców i ta liczba utrzymuje się do dziś.

Może Cię zainteresować

zamknij