×

Jak manipulować ludźmi? Sposoby wywierania wpływu na innych

Manipulacja w każdym kontekście kojarzy się negatywnie. Choć pytanie o to, jak manipulować ludźmi, pojawia się dość często, a na ten temat powstało wiele książek i poradników, to wciąż poszukujemy nowych dróg do osiągnięcia zamierzonego celu. Jak skutecznie wywierać wpływ na innych, by osiągnąć szybko swój cel?

Manipulacja nie zawsze ma złe znaczenie

Wywieranie wpływu na innych kojarzy się z niecnymi zamiarami – wydaje się, że manipulujemy innymi, by wykorzystać ich do osiągnięcia własnego, niekoniecznie etycznego celu. Tymczasem nie zawsze tak jest. Wpływanie na decyzję innych po to, by zachowali się w określony przez nas sposób, może być także działaniem chroniącym ich przed popełnieniem błędu czy skierowania ich na bardziej właściwą drogę. Czasem po prostu na czymś bardzo nam zależy i chcemy, by druga osoba podzieliła nasze zdanie. Zdecydowanie najłatwiej przychodzi manipulowanie decyzjami, które nie mają dla drugiej osoby wielkiego znaczenia. Im wyższa jednak ranga sprawy, tym bardziej trzeba się natrudzić, by wpłynąć na zmianę zdania. Jeśli chcesz skutecznie wpłynąć na drugą osobę, musisz najpierw określić, w jaki stopniu jest ona podatna na manipulację. Może bowiem okazać się, że jej charakter jest na tyle niezłomny, że od razu zorientuje się, że jest przedmiotem wywierania wpływu i zamknie się na wszelkie Twoje argumenty. Zawsze warto pokazać, że rozumiemy punkt widzenia danej osoby. Potem można wskazać, że jednak uważamy, iż nie jest on do końca dobry, po czym dodać argumenty na niekorzyść tego punktu widzenia, a pomiędzy nie wpleść argumenty przemawiające za naszym stanowiskiem.

jak manipulować ludźmi

Jak manipulować ludźmi? Mini ściąga

Podstawą w manipulowaniu ludźmi jest uprzednie zdobycie ich zaufania. Jak tego dokonać? Poznaj kilka praktycznych porad. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Jeśli znamy tą osobę długo, a relacje między obiema stronami są poprawne, nie będzie z tym większego problemu. Jeśli nie – warto znać kilka sztuczek. Po pierwsze, zwracając się do drugiej osoby, mówmy do niej po imieniu. Taki przekaz sprawia, że czuje ona automatyczną więź i przełamanie formalnych stosunków. Warto także przed rozpoczęciem procesu nakłaniania do zmiany zdania zapytać o samopoczucie/nastrój/to, jak mija dzień. W zależności od odpowiedzi, cieszymy się lub współczujemy. To sprawia, że wydajemy się być mili i godni zaufania, łatwiej będzie więc osiągnąć zamierzony cel. Manipulowanie ludźmi w pracy wygląda podobnie. Tutaj możemy dodatkowo wykorzystać przewagę stanowiska – podwładni będą bardziej skorzy do zmiany zdania, jeśli manipuluje nimi przełożony. Na każdym etapie działania musisz być wiarygodny i nie dać po sobie poznać, że stosujesz sztuczki. Uniwersalnym zestawem, który sprawdza się w niemal każdej sytuacji, jest poznanie punktu widzenia drugiej osoby, wyrażanie pełnego zrozumienia jej stanowiska, a także komplementowanie jej. W ten sposób sprawiamy wrażenie szczerych i empatycznych. Dzięki temu o wiele łatwiej będzie wtrącić niewinną uwagę, a następnie, małymi krokami, sukcesywnie drążyć temat tak długo, aż druga osoba ugnie się pod naporem argumentów i uzna, że faktycznie mamy rację i warto nas posłuchać. Dobrym momentem na przeforsowanie swojego zdania jest chwila, kiedy myśli drugiej osoby zajęte są czymś zupełnie innym. Nie będzie ona wówczas analizować sytuacji i łatwiej będzie nam osiągnąć zamierzony cel. Manipulowanie ludźmi nie jest złe, pod warunkiem jednak, że nasze intencje nie zakładają posłużenia się drugą osobą do zrobienia komuś krzywdy czy popchnięcia jej do zrobienia czegoś niezgodnego z prawem. Życie to sztuka kompromisu, a manipulacja jest jedną z dróg do osiągnięcia go.

Polecane

Może Cię zainteresować