×

Opłata za świadectwo szkolne. Głos w tej sprawie zabrało Ministerstwo Edukacji Narodowej

W ostatnim czasie zrobiło się głośno na temat płatnych świadectw szkolnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) ostrzega rodziców, żeby nie dali się nabrać, ponieważ nie ma to nic wspólnego z prawdą, o czym świadczy rozporządzenie ministra edukacji w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Nie zapłacisz – nic się nie stanie

Zgodnie z rozporządzeniem uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych po ukończeniu każdego roku szkolnego otrzymują świadectwo szkolne promocyjne, które umożliwia im awans do wyższej klasy i kontynuowanie nauki.

Przypominamy, że wstrzymywanie wydawania uczniom i absolwentom świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej opłaty na radę rodziców czy braku przedłożenia przez absolwenta tzw. obiegówki, są niezgodne z prawem – głosi opublikowany w środę komunikat MEN

Reasumując, po ukończeniu szkoły lub poszczególnych klas, świadectwa szkolne są wydawane nieodpłatnie. 

Zatem szkoła nie ma prawa uzależniać wydania świadectwa od uiszczenia opłaty – zaznaczono w komunikacie.

Nie mamy pojęcia, kto zapoczątkował pomysł na „odpłatne świadectwa”, jednak pamiętajcie, że nie ma to nic wspólnego z prawdą.