×

Jak dostać 500 plus na pierwsze dziecko? Nowe zasady

500+ w lipcu 2019 r. na pierwsze dziecko. Gdzie i kiedy złożyć wniosek o 500 plus? Jak dostać 500 plus na pierwsze dziecko? Czy można wypełnić wniosek online na 500 plus? Przedstawiamy szczegóły dotyczące przyznawania świadczenia wychowawczego, tzw. 500+ na nowych zasadach oraz terminy składania wniosków o 500 plus na każde dziecko.

Nowelizacja ustawy o 500 plus

Jarosław Kaczyński na konwencji PiS ogłosił, że nastąpią zmiany i będą w programie 500 plus nowe zasady przyznawania świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko.

Nowelizację tej ustawy podpisał 16 maja br. prezydent Andrzej Duda. W związku z tym, proponowane zmiany wejdą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Według ministerstwa, program 500 plus po zmianach obejmie 6,8 mln dzieci, a jego koszt w 2019 r. wyniesie 9,6 mld zł. Szacuje się również, że w 2020 roku koszty wyniosą blisko 30 mld złotych!

Już niedługo prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny. Poznaj warunki przyznawania świadczeń, aby wiedzieć jak dostać 500 plus na pierwsze dziecko.

Warunki dostania 500+

Do tej pory, świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie było przyznawane niezależnie od dochodu jedynie na drugie i kolejne dziecko. Natomiast wsparcie dla pierwszego dziecka (bądź jedynaka) należało się tylko rodzinom, których przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę wynosił 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Kto dostanie pieniądze na pierwsze dziecko?

Program 500 plus od 1 lipca 2019 roku zostanie rozszerzony i rodzice będą mogli uzyskać świadczenie na KAŻDE dziecko do 18 roku życia, niezależnie od wysokości dochodu rodziny.

Jak dostać 500+ na pierwsze dziecko?

Trzeba złożyć odpowiedni wniosek: osobiście w urzędzie, listownie bądź internetowo.

Wystarczy złożyć jeden wniosek na wszystkie dzieci (zarówno na dziecko, na które jest przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 r., jak i na dziecko/dzieci, na które świadczenie nie jest jeszcze pobierane.

Kto może złożyć wniosek o 500+?

O świadczenie wychowawcze mogą się ubiegać:

matka lub ojciec dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca),

opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego),

opiekun prawny dziecka,

dyrektor domu pomocy społecznej.

Jak przygotować wniosek na 500+?

Osoba mająca prawo do ubiegania się o świadczenie wychowawcze musi wypełnić i podpisać odpowiedni formularz (wydrukowany bądź pobrany w urzędzie) albo za pośrednictwem Internetu uzupełnić wniosek online na 500 plus.

Potrzebne będą dane wnioskującego oraz dziecka (dzieci), na które świadczenie będzie przyznawane.

Od 1 lipca 2019 r. nie jest potrzebne oświadczenie o dochodach, nawet w przypadku ubiegania się o 500+ na pierwsze (bądź jedyne) dziecko. W dodatku osoby samotnie wychowujące potomstwo zostały zwolnione z obowiązku dołączania do wniosku dokumentów potwierdzających ustalenie na nie alimentów.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o 500 plus?

Chociaż zasady przyznawania świadczenia od 1 lipca 2019 r. częściowo się zmienią, to sposób składania wniosków o 500 plus pozostanie taki sam.

Można to będzie robić:
– drogą elektroniczną,
– drogą tradycyjną.

Wniosek online na 500 plus

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać za pośrednictwem Internetu poprzez:

a) system bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu (Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA);

b) dla osób posiadających tzw. profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny, za pomocą:
– portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
– Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS,
– elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

Wniosek online na 500 plus można będzie składać już od 1 lipca 2019 r.!

Elektroniczne wnioski na 500+ będą przyjmowane miesiąc wcześniej niż wnioski składane drogą tradycyjną. Warto skorzystać z tej możliwości, ponieważ im szybciej złożymy wniosek o przyznanie świadczenia, tym szybciej je otrzymamy.

Wniosek składany drogą tradycyjną

W tym przypadku, chodzi o złożenie wniosku:
a) osobiście w danym urzędzie miasta,
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej, czyli listownie na adres odpowiedniego urzędu.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać drogą tradycyjną od 1 sierpnia 2019 r.

Kiedy zostanie wypłacone pierwsze 500+ na nowych zasadach?

Wypłata świadczenia jest uzależniona od daty złożenia wniosku. Urzędnicy mają określone maksymalne terminy na rozpatrzenie i wypłacenie 500+, ale może się to odbyć wcześniej. W każdym razie, świadczenia w nowym okresie będą przyznawane do 31 maja 2021 r., czyli w 2020 roku nie trzeba będzie składać nowych wniosków.

Maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. (bądź we wrześniu 2019 r.) gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do dnia 31 października 2019 r. (bądź do 30 listopada 2019 r.).

Wnioski złożone w późniejszym terminie, będą przyznawana tylko od miesiąca złożenia wniosku.

Inne ważne zmiany w 500+ od 1 lipca 2019 r.

1. Do tej pory rodzice noworodka musieli złożyć wniosek w tym samym miesiącu, w którym dziecko przyszło na świat, by nie stracić świadczenia przysługującego od dnia jego narodzin.

Obecnie termin składania wniosków w przypadku urodzenia się dziecka został wydłużony do 3 miesięcy!

2. Wprowadzono ciągłość świadczenia w przypadku śmierci jednego z rodziców, który pobierał świadczenie lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku.

Drugi z rodziców, który opiekuje się dzieckiem, będzie miał 3 miesiące, by złożyć wniosek.

3. Zrezygnowano z informowania decyzją administracyjną przesyłaną drogą listową o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Obecnie taką informację będzie można otrzymać na wskazany we wniosku adres e-mailowy.

Wiesz już, jak dostać 500 plus na pierwsze dziecko? Pamiętaj też o terminach składania wniosków!