Bon zasiedleniowy - kto może go otrzymać? Będą zmiany

  Bon zasiedleniowy - kto może go otrzymać? Będą zmiany
  Źródło zdjęć: © Adobe Stock | skorpionik00

  03.04.2024 13:54

  Zalogowani mogą więcej

  Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

  Każdy bezrobotny, niezależnie od swojego wieku, ma prawo uzyskać dostęp do nowego świadczenia. Co więcej, pracodawcy, którzy postanowią zatrudnić osobę w wieku emerytalnym - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, będą mieli możliwość starać się o wsparcie finansowe. Tak przewiduje planowana ustawa dotycząca rynku pracy i instytucji pośredniczących w zatrudnieniu.

  W pomocnym arsenału narzędzi dla osób poszukujących zatrudnienia znajduje się bon zasiedleniowy. Jego przeznaczeniem jest wsparcie bezrobotnych, którzy są skłonni do rozpoczęcia pracy lub uruchomienia własnej działalności gospodarczej poza granicami swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania.

  Według informacji "Dziennika Gazety Prawnej", Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) planuje wprowadzenie innowacji mających na celu podniesienie efektywności urzędów pracy oraz stabilizację zatrudnienia, co ma przyczynić się do zwiększenia możliwości utrzymania się pracowników na rynku, zmianę kwalifikacji lub znalezienie pierwszej pracy.

  Nowe zasady bonu zasiedleniowego

  Główną nowością jest uogólnienie dostępu do bonu dla każdego bezrobotnego bez względu na wiek. Dodatkowo, w opracowaniu znajdują się inne formy wsparcia takie jak "staż plus", który umożliwia zdobywanie kwalifikacji zawodowych w zamian za otrzymywanie specjalnego dodatku do stypendium, jak również "pożyczka edukacyjna" (do 400% przeciętnego wynagrodzenia, przeznaczona na pokrycie kosztów np. szkoleń czy studiów podyplomowych) - wskazuje gazeta.

  Dodatkowo, planowane jest dofinansowanie dla pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie osób będących w wieku emerytalnym. Takie wsparcie miałoby osiągnąć poziom do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i byłoby przyznawane przez okres 24 miesięcy. Jednakże, pracodawcy będą zobowiązani zachować takiego pracownika przez następne 12 miesięcy. Plan przewiduje też poszerzenie kategorii osób uprawnionych do uzyskania statusu bezrobotnego wśród rolników - będzie dotyczyć to tych posiadających gospodarstwa powyżej 2 ha, ale nie generujących stałych dochodów. To tylko część zapowiadanych zmian.

  "Dziennik Gazeta Prawna" zaznacza również, że na szeroką skalę ma być zwiększony dostęp do Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Zgodnie z zamierzeniami MRPiPS, wsparciem z KFS mają być objęci nie tylko pracodawcy i zatrudnieni, ale również osoby wykonujące własną działalność gospodarczą czy pracujące na umowach cywilnoprawnych.

  Tomasz Zawiszewski, dyrektor PUP w Bydgoszczy, podkreślił w cytowanej wypowiedzi, że takie poszerzenie kręgu uprawnionych jest uzasadnione, choć z pewnością przyczyni się do wzrostu popytu na dofinansowanie z KFS. Nawet obecnie, w skali roku, liczba wniosków jest czterokrotnie większa niż dostępne środki finansowe, dlatego zmiana ta powinna iść w parze ze zwiększeniem przeznaczonej kwoty w ramach KFS.

  Wśród priorytetów przy przyznawaniu wsparcia opisanego w planowanej ustawie znajdą się między innymi bezrobotni członkowie rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2024 roku.

  Jak otrzymać bon?

  By móc skorzystać z pomocy, bezrobotny będzie musiał złożyć do starosty wniosek o bon zasiedleniowy. W przypadku pozytywnej decyzji, nastąpi zawarcie umowy. Starosta będzie miał 30 dni na podjęcie decyzji o przyznaniu pomocy.

  Odbiorca bonu na zasiedlenie musi spełnić określone obowiązki w stosunku do urzędu pracy. Obejmują one:

  Ile wynosi bon zasiedleniowy w 2024?

  • przekazanie do PUP w ciągu 30 dni od otrzymania funduszy zaświadczenia o podjęciu pracy lub rejestracji działalności gospodarczej oraz dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów przyznania wsparcia – warunek dotyczący odległości lub czasu dojazdu;
  • dostarczenie do 8 miesięcy od daty otrzymania wsparcia do PUP dowodów trwania zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności przez co najmniej ostatnie 6 miesięcy.

  Kwota przyznawana w ramach bonu zasiedleniowego będzie ustalana indywidualnie i określona w umowie z bezrobotnym, jednak jej maksymalna wysokość nie przekroczy 200% przeciętnego wynagrodzenia. W 2024 roku przeciętne wynagrodzenie ma wynosić 7 824 zł, więc bon może osiągnąć wartość do 15 648 zł - informuje "Poradnik Biznesu".

  Należy być świadomym, że utrata pracy w ciągu 6 pierwszych miesięcy od jej rozpoczęcia lub zamknięcie działalności gospodarczej w tym samym okresie przez odbiorcę bonu zasiedleniowego, stanowi ryzyko utraty przyznanych środków. W takiej sytuacji bezrobotny ma obowiązek złożenia urzędowi pracy oświadczenia o wystąpieniu takiego zdarzenia w terminie 7 dni.

  Źródło artykułu:PAP
  Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
  Zobacz także