Duże pieniądze za zatrudnienie seniora. Jesteśmy gotowi na nowe przepisy?

  Duże pieniądze za zatrudnienie seniora. Jesteśmy gotowi na nowe przepisy?

  Duże pieniądze za zatrudnienie seniora. Jesteśmy gotowi na nowe przepisy?
  Źródło zdjęć: © Adobe Stock | methaphum
  19.04.2024 14:17

  Według badania przeprowadzonego przez Grupę Progres, 22 procent pracodawców rozważa zatrudnienie osób w podeszłym wieku. Możliwość ta może się zwiększyć, w momencie wprowadzenia propozycji rządowych dotyczących dofinansowania dla przedsiębiorstw zatrudniających emerytów oraz inne osób powyżej 60. roku życia.

  Nie brakuje seniorów zainteresowanych pracą – wyniki badania SeniorApp (aplikacja mobilna skierowana do osób starszych szukających zatrudnienia) pokazują, że zainteresowanie pracą dodatkową wśród osób powyżej 60. roku życia wzrosło o 27 procent w ciągu ostatniego roku. Motywacją do kontynuowania zawodowej aktywności jest nie tylko sytuacja finansowa, ale również zmiany w przepisach prawa.

  Raport zwraca uwagę, że poziom zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata w krajach takich jak Islandia, Japonia, Nowa Zelandia, Szwecja, Estonia, Holandia, Niemcy, Czechy, Dania i Szwajcaria przekracza 74 procent (według danych OECD za II i III kwartał 2023 roku).

  W Polsce współczynnik aktywności zawodowej dla tej grupy wiekowej wynosi 58,4 procent, co pozostawia nas w tyle nie tylko za Islandią (82,8 procent), ale również za średnią Unii Europejskiej (64,2 procent). Jak informuje Grupa Progres, agencja zajmująca się zatrudnieniem stałym i tymczasowym, wyprzedzają nas także kraje takie jak Norwegia, Portugalia, Słowacja, Wielka Brytania, USA, czy Chile.

  Nowe przepisy zachęcają do zatrudniania seniorów

  Sytuacja w Polsce może ulec poprawie dzięki proponowanym zmianom w ustawie dotyczącej promocji zatrudnienia oraz rynku pracy. Zakładają one wspieranie zatrudnienia osób po 60. roku życia, wliczając w to emerytów. Przewiduje się, że firmy które zdecydują się zatrudnić seniora na okres trzech lat, będą miały prawo do otrzymania dofinansowania na poziomie około 2150 zł miesięcznie przez dwa lata. Łącznie daje to blisko 51 600 zł.

  Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres, podkreśla, że do niedawna seniorzy po 60-tce nie tylko rzadko mieli szansę na znalezienie stałej pracy, a nawet na zostanie zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną. Byli traktowani raczej jako emeryci niż potencjalni pracownicy. Na szczęście, sytuacja ta zaczyna się zmieniać, a co piąta firma jest otwarta na zatrudnienie doświadczonej kadry.

  Seniorzy pracują z konieczności?

  Dodatkowo, informacje te wskazują, że w 2022 roku w Polsce pracowało ponad 1,4 miliona osób w wieku od 60 do 89 lat. Wskaźnik aktywności zawodowej tej grupy wynosił 15,7 procent, a stopa zatrudnienia 15,5 procent. Głównymi przyczynami braku aktywności zawodowej wśród osób w wieku 60-74 lata były przede wszystkim przejście na emeryturę oraz choroby lub niepełnosprawność.

  Oprócz tego, z nowelizacji ustawy o pomocy społecznej wynika, że wprowadzone zostały usługi sąsiedzkie jako nowa forma opieki, a prowadzenie niezarejestrowanej działalności umożliwia seniorom dodatkowe dochody bez konieczności rozliczania się z fiskusem i opłacania składek ZUS.

  Z badania SeniorApp wynika, że dla wielu seniorów emerytura okazuje się niewystarczająca do utrzymania godnego standardu życia, a zdaniem co trzeciego seniora, ich sytuacja materialna pogorszyła się w ciągu ostatniego roku.

  Kwestie finansowe to główny czynnik, który motywuje seniorów do poszukiwania zatrudnienia. Jak zauważa Cezary Maciołek, równie ważna jest potrzeba aktywności zawodowej, kontaktów społecznych i poczucie bycia przydatnym.

  Cezary Maciołek wspomina, że jeszcze niedawno, większość osób po sześćdziesiątce zgłaszała się do Grupy Progres w związku z planami przejścia na emeryturę. Obecnie zmienia się to i coraz więcej osób w tym wieku interesuje się możliwością kontynuowania pracy. Maciołek dodaje, że liczba seniorów uczestniczących w procesach rekrutacyjnych wzrasta.

  Mimo że nie każdy sektor i stanowisko mogą zaoferować zatrudnienie seniorom, głównie ze względu na wymogi dotyczące stanu zdrowia lub kondycji fizycznej, rynek pracy oferuje obecnie starszym osobom liczne możliwości zarobkowe. Maciołek podkreśla, że granica przejścia na emeryturę się przesuwa, a przez wielu wiek 75 lat zaczyna być postrzegany jak nowe 65 lat.

  Branże otwarte na seniorów

  W dyskusjach często pojawia się pytanie, które branże są najbardziej otwarte na zatrudnianie seniorów. Długoletnie doświadczenie w branżach takich jak medycyna, prawo, edukacja czy finanse jest cenione bez względu na wiek pracownika.

  Ponadto widoczna jest otwartość na zatrudnianie starszych osób w sektorach takich jak handel, logistyka, pielęgniarstwo, transport i produkcja. Według danych Grupy Progres, te sektory zatrudniają najwięcej osób w wieku powyżej 50 i 60 lat.

  Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2021 wskazują, że najwięcej pracowników powyżej pięćdziesiątki znajduje się w sektorach takich jak energetyka, z 47,6% ogólnej liczby zatrudnionych, rolnictwo, z 45,9%, obsługa rynku nieruchomości, z 43,8% oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna, z 40,3%. Najmniej, bo tylko niecałe 10%, pracuje w sektorze informacji i komunikacji, z kolei w pozostałych branżach odsetek ten oscyluje między 20% a 40%.

  Źródło artykułu:money.pl
  Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
  Zobacz także