×

Zwolnienie z kwarantanny dla uczniów i studentów. Jakie trzeba spełnić warunki?

Zwolnienie z kwarantanny dla uczniów i studentów. To jedna ze zmian dotycząca drugiego etap odmrażania gospodarki. Jakie są jej dokładne założenia?

Drugi etap odmrażania gospodarki

W poniedziałek 4 maja wchodzi w życie rozporządzenie rządu, dotyczące drugiego etapu odmrażania gospodarki. Mówi się o nim tak długo, że zapewne większość Polaków mogłaby wymienić z pamięci, co się zmieni…

Wiadomo, że przywrócona zostaje praca hoteli oraz sklepów w galeriach handlowych, oczywiście w nowym reżimie sanitarnym. Ponownie otwarte zostają między innymi duże sklepy meblowe, otwarta jest też Ikea. W ostatniej chwili do rozporządzenia dopisano otwarcie stadnin, wysp handlowych w galeriach oraz zniesienie obowiązku zachowania dwumetrowej odległości między członkami rodziny mieszkającymi razem.

Duże zmiany wprowadzono także w zakresie przemieszczania się poza granice kraju. Do tej pory po powrocie do Polski z zagranicy obowiązywała dwutygodniowa kwarantanna. Jak będzie teraz?

Zwolnienie z kwarantanny dla uczniów i studentów

Polski rząd zdecydował się zwolnić z obowiązkowej kwarantanny osoby, pracujące za granicą, co jest szczególnie ważne dla mieszkańców stref przygranicznych. W myśl nowych przepisów z kwarantanny zwolnione byłyby osoby, które pracują po drugiej stronie granicy. W trakcie kontroli przez straż graniczną musiałyby jedynie przedstawiać zaświadczenie z zakładu pracy.

Tym przywilejem objęto także „uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym”. To oznacza przywrócenie możliwości wjazdu do Polski studentów w ramach wymiany zagranicznej. Będą musieli tylko przedstawić na granicy zaświadczenie, że pobierają naukę w Polsce lub kraju sąsiadującym. To ułatwienie szczególnie ważne dla studentów i uczniów z Ukrainy i Białorusi.

Jak precyzuje rozporządzenie:

Osoby, o których mowa w ust. 3, przekraczając granicę państwową, są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych lub pobieranie nauki w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

Źródła: biznes.wprost.pl, www.tvp.info
Fotografie: Freepik (miniatura wpisu), Pixabay

Może Cię zainteresować