×

Nowe przepisy od 1 czerwca: Zakaz używania telefonów dla pieszych

Nowy przepis dotyczący zakazu uży­wa­nia te­le­fo­nów na pa­sach już niedługo wejdzie w życie. Od kiedy będzie obowiązywał? Co jeszcze się zmieni?

Zakaz uży­wa­nia te­le­fo­nów na pa­sach

Zwykle kierowcy klną pod nosem, widząc pieszego, który nagle wchodzi na pasy. Jeszcze gorszym przypadkiem są osoby, które nie odrywając wzroku od telefonu, wchodzą na „zebrę” nie zwracając uwagi czy nadjeżdża jakiś pojazd. Nowe przepisy mają ukrócić praktykę chodzenia ze smartfonem w twarzy, jednocześnie dają one pewne przywileje pieszemu.

Nowe przepisy zakazują korzystania lub rozmawiania przez telefon w trakcie przechodzenia przez pasy. Zakaz dotyczy wszelkich urządzeń elektronicznych. Zmiany mają zagwarantować większe bezpieczeństwo na drodze, zwłaszcza że smartfony rozpraszają naszą uwagę. W Polsce już kilkakrotnie doszło do wypadków drogowych z powodu smartfonów.

W zmianie ustawy Prawa o ruchu drogowym przeczytamy:

Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Piesi będą mieli pierwszeństwo

To nie jedyne zmiany w ruchu drogowym. W życie wejdzie także nowe prawo dotyczące pierwszeństwa pieszych na przejściach drogowych. Wówczas kierowcy będą mieli obowiązek zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego. Gdy zobaczą, że chce on przejść przez jezdnię, mają oni nakaz ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście.

W nowelizacji czytamy:

Art. 26. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście, z zastrzeżeniem ust. 1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Nie zmienia to jednak tego, że wchodząc na jezdnię pieszego wciąż obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności.

Nowe przepisy wejdą w życie od 1 czerwca 2021 roku.

Źródła: www.eska.pl, natemat.pl
Fotografie: Pixabay

Może Cię zainteresować