×

Zakaz adopcji dzieci przez homoseksualistów. Andrzej Duda dotrzymał obietnicy

Zakaz adopcji dzieci przez homoseksualistów. Andrzej Duda podpisał projekt zmiany Konstytucji, który zagwarantuje, że pary jednopłciowe nie będą miały możliwości przysposobienia nieletnich. Jeszcze dziś projekt trafi do Sejmu.

Kontrowersyjna teza

Zgodnie ze złożoną w ubiegły weekend obietnicą, Andrzej Duda podpisał projekt ustawy wprowadzającej zakaz adopcji dzieci przez gejów i lesbijki. To ważny krok w przeciwdziałaniu groźnemu trendowi nadmiernego promowania środowisk homoseksualnych, który na zachodzie Europy wszedł już w zaawansowane stadium i stanowi pierwszy etap legalizacji pedofilii.

Coraz częściej w mediach pojawiają się doniesienia na temat związku LGBT ze zjawiskiem pedofilii. Czasopismo naukowe „Sexuality&Culture” niedawno uznało pedofilię za kolejną orientację seksualną. W tekście można przeczytać:

Dowody zebrane na temat seksualności dzieci faktycznie nie potwierdzają konwencjonalnej mądrości odnośnie dziecięcej niewinności i wskazują, że wzajemnie pożądane relacje seksualne między dziećmi i dorosłymi nie są wewnętrznie szkodliwe, a mogą nawet być korzystne.

Zakaz adopcji dzieci przez homoseksualistów

Prezydent Andrzej Duda podpisując projekt podkreślił, że ma on na celu m.in. ochronę tradycyjnego modelu rodziny.

Bardzo się cieszę, że mogę zrealizować moją obietnicę, którą złożyłem w ostatnią sobotę w Szczawnie-Zdroju, ale przede wszystkim ogromnie się cieszę z tego, że realizuję nadal to, co założyłem od samego początku mojej prezydentury, a co było moim celem także jeszcze zanim zostałem prezydentem RP – wspierać polską rodzinę, chronić polskie dzieci, działać tak, aby polskie społeczeństwo mogło się jak najlepiej rozwijać.

Andrzej Duda wyjaśnił, że proponowana przez niego zmiana jest stosunkowo niewielka, ale zapewni, że wprowadzenie przepisu dającego zgodę na adopcję dzieci przez pary homoseksualne stanie się niemożliwe. Oznacza to, że nawet w przypadku zwycięstwa w wyborach Rafała Trzaskowskiego, który otwarcie mówi o swojej sympatii dla środowiska LGBTQ, dzieci w domach dziecka nie będą narażone na adopcję przez pary jednopłciowe.

Zmiany w Konstytucji

Andrzej Duda wyjaśnił szczegóły podpisanego przez siebie projektu:

Przede wszystkim zgodnie z tym zapisem, który ja proponuję w polskiej konstytucji przysposobić można wyłącznie osobę małoletnią i wyłącznie dla jej dobra, tak, jak to do tej pory jest przewidziane, ale teraz ten zapis będzie miał rangę konstytucyjną.

Obecny prezydent zaznaczył, że adopcja dziecka będzie możliwa wyłącznie przez osoby heteroseksualne tak, jak ma to miejsce obecnie.

Po drugie przysposobić razem może wyłącznie małżeństwo, które jest w polskiej konstytucji zdefiniowane w artykule 18., czyli jest to związek kobiety i mężczyzny. A po trzecie wreszcie to, co dodane, że nie może przysposobić małoletniego, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci.

Andrzej Duda zaznaczył, że liczy na to, że jego projekt zyska poparcie ze strony PSL, części PO i Konfederacji.

Jestem przekonany, że właśnie dzięki temu zapisowi bezpieczeństwo dzieci i troska o dobro dziecka będzie w dużo większym stopniu realizowana.

W przypadku osób pragnących zaadoptować dziecko indywidualnie, sąd będzie miał za zadanie zweryfikować, czy rodzic adopcyjny nie jest w jednopłciowym związku. Osoby homoseksualne, które zmieniły orientację tzn. w przeszłości były heteroseksualne i posiadają biologiczne potomstwo, nie muszą się obawiać odebrania praw rodzicielskich.

Andrzej Duda powiedział, że:

Projekt w żadnym wypadku nie dotyczy rodzicielstwa biologicznego.

Projekt ustawy dotyczący zmiany Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent. Pierwsze czytanie odbędzie się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od przedłożenia Sejmowi projektu ustawy. Uchwalenie zmiany może nastąpić nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia od pierwszego czytania projektu. Aby ustawa weszła w życie konieczne jest co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz bezwzględna większość głosów w Senacie w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Fotografie: Instagram (miniatura wpisu), Twitter

Polecane

Może Cię zainteresować