×

Wyniki matur 2019. Jak sprawdzić online? Kiedy dostanę świadectwo?

Pomimo strajku nauczycieli, tegoroczny egzamin dojrzałości odbył się zgodnie z planem. Przeprowadzano go w dniach 6 – 25 maja. I chociaż absolwenci szkół średnich mogą cieszyć się wakacjami już od miesiąca, to jednak z niecierpliwością czekają na wyniki matur 2019, która jest przepustką na studia. Wielu z nich zastanawia się, czy zdałem maturę? Kiedy poznamy wyniki egzaminu dojrzałości? Gdzie zostaną ogłoszone wyniki matur 2019? Kiedy będą wyniki egzaminu maturalnego dostępne w Internecie? Jak sprawdzić wyniki matur online? Już wiemy! CKE opublikowała harmonogram ogłoszenia wyników matur 2019 oraz terminów poprawkowych.

Matura 2019 – jakie przedmioty są obowiązkowe i ile trzeba mieć punktów, żeby zdać?

Abiturienci musieli przystąpić do dwóch egzaminów ustnych (z języka polskiego oraz obcego), a także do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego oraz z matematyki na poziomie podstawowym.

Ponadto, maturzyści byli zobowiązani do napisania co najmniej jednego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru na poziomie rozszerzonym. Maksymalnie mogli wybrać ich sześć.

Aby zdać maturę i otrzymać świadectwo, absolwenci muszą uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Wyniki matur 2019 – kiedy zostaną ogłoszone?

Znane są już wyniki matur, ale tylko z części ustnej. Bowiem zdający powinni zostać poinformowani o nich jeszcze w dniu przystąpienia do egzaminu.

Natomiast, wszystkie wyniki matur 2019 zostaną ogłoszone 4 lipca br. i jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), dotyczy to zarówno maturzystów przystępujących do egzaminu w terminie głównym, jak i dodatkowym.

ABSOLWENCI SZKÓŁ OTRZYMAJĄ:
a) świadectwo dojrzałości wraz z odpisem (jeśli zdali egzamin);

b) aneks do świadectwa dojrzałości (jeśli podwyższyli wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym lub przystąpili do egzaminu, do którego nie przystępowali w ubiegłych latach);

c) informację o wynikach egzaminu dojrzałości (jeśli nie zdali egzaminu).

Wszystkie dokumenty będą do odbioru w macierzystych szkołach maturzystów w dniu 4 lipca 2019 r. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Wyniki matur 2019 zdający będą mogli sprawdzić również w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Jak sprawdzić wyniki matur 2019 w Internecie?

Najszybszym sposobem poznania wyników egzaminu dojrzałości zdawanego w 2019 r. jest logowanie się do poszczególnych systemów OKE. Wyniki będą dostępne na stronach 4 lipca w godzinach pomiędzy 8:00 a 10:00, a nie jak wcześniej sądzono o północy.

Jednak, aby sprawdzić wyniki matur 2019 online potrzebne będą: login i hasło. Dane te, maturzyści otrzymali w szkole, do której uczęszczali.

Jak się zalogować, aby sprawdzić wyniki matur 2019 z poszczególnych przedmiotów?

1. Wejdź na stronę OKE właściwej dla swojego miejsca zamieszkania.

2. Przejdź do systemu z wynikami egzaminów maturalnych 2019.

3. Wybierz zakładkę „Uczeń”.

4. Zaloguj się, wpisując swój numer PESEL jako login oraz hasło otrzymane w szkole.

UWAGA! Jeśli zgubiłeś dane do logowania, możesz zwrócić się do swojej szkoły o nowe hasło.

Wyniki ogólnopolskie matur 2019 zostaną ogłoszone podczas briefingu prasowego 4 lipca br. Wezmą w nim udział Ministrowie Edukacji Narodowej oraz dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Matura 2019 – harmonogram egzaminu poprawkowego

Absolwenci wszystkich typów szkół, którzy nie zaliczyli jednego obowiązkowego przedmiotu w części ustnej bądź w części pisemnej, mają szansę zdać egzamin w terminie poprawkowym.

Terminy poprawkowe matury 2019:

1. CZĘŚĆ PISEMNA – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00
2. CZĘŚĆ USTNA (język: polski, mniejszości narodowych, obcy nowożytny) – 20–21 sierpnia 2019 r.

Wyniki egzaminu poprawkowego

CKE wyznaczyła datę ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, do którego przystąpili uczniowie w terminie poprawkowym na 11 września 2019 r.

Wtedy też zostaną przekazane szkołom, a następnie wydane zdającym – świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

Czy martwisz się o wyniki matur 2019? Czy podchodzisz do tego zupełnie na luzie?

Polecane

Może Cię zainteresować