×

Wybory prezydenckie 2020. Zasady obowiązujące w lokalach wyborczych

Wybory prezydenckie 2020: zasady obowiązujące w lokalach wyborczych znacznie różnią się od tych z poprzednich lat. Wszystko przez trwającą pandemię koronawirusa. Co trzeba w takim razie wiedzieć udając się na wybory?

Trwają wybory prezydenckie 2020

Lokale wyborcze czynne są od godz. 7.00. Swój głos na kandydata można oddać do godz. 21.00. Każdy obywatel swoje miejsce do głosowania może sprawdzić m.in. w urzędzie gminy, a także na stronie internetowej gminy lub Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), gdzie znajduje się pełen wykaz obwodów głosowania oraz wyszukiwarka.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa wprowadzono w tym roku głosowanie korespondencyjne. Na taką formę obywatel mógł się zdecydować najpóźniej do 26 czerwca. Wniosek można było zgłosić za pośrednictwem strony internetowej gov.pl albo w urzędzie gminy.

To jednak nie wszystko. W związku z epidemią, prezydenta wybierzemy na szczególnych warunkach. Wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa przygotował Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wraz z Ministerstwem Zdrowia.

Wybory prezydenckie 2020. Zasady obowiązujące w lokalach wyborczych

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie „szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym oraz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych”.

Na jego podstawie GIS sporządził szczegółowe wytyczne, które obowiązują podczas wyborów prezydenckich 2020:

  • W tym samym czasie w lokalu wyborczym może przebywać tylko 1 wyborca na 4 m2;
  • Osoby zasiadające w komisach mają obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek, półmasek lub przyłbicy. Za wyposażenie członków Komisji Wyborczych odpowiada Ministerstwo Zdrowia;
  • Członkowie Komisji muszą zachować co najmniej 1,5 metra odległości od siebie;
  • W dniu głosowania wszystkie elementy, z którymi mogą mieć kontakt wyborcy (urny, klamki, itd.) muszą być zdezynfekowane co najmniej 6 razy. Dezynfekcje nie może zakłócać głosowania oraz pracy Obwodowej Komisji Wyborczej – nie będzie w tym czasie przerw;
  • Przy wejściu ma być umieszczony płyn do dezynfekcji rąk. Ma się znajdować w odpowiednio widocznym miejscu;
  • Zaleca się też pracę instalacji wentylacyjnej mechanicznej wywiewnej. Jeśli budynek nie jest wystarczająco wyposażony to grawitacyjnej (otwarte okna);
  • Lokal ma być dokładnie przewietrzony przed głosowaniem, dodatkowo ma być wietrzony co godzinę przez okres 10 minut.

Jakie zasady obowiązują wyborców w lokalach wyborczych podczas wyborów prezydenckich 2020?

  • Do lokalu wyborca wchodzi tylko i wyłącznie z zasłoniętym nosem i ustami;
  • Przed wejściem należy zdezynfekować ręce;
  • Członek Komisji może poprosić wyborcę o chwilowe odsłonięcie twarzy celem weryfikacji osoby z dowodem osobistym.

Jak oddać ważny głos?

Karta do głosowania posiada wydruk pieczęci Obwodowej Komisji Wyborczej (za granicą jest to pieczęć konsulatu) oraz wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej (widoczne w prawym dolnym rogu karty wyborczej). W roku 2020 kandydatów jest jedenastu, zapisanych w porządku alfabetycznym.

Aby oddać ważny głos należy postawić znak „X” w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku „X” lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę. Instrukcja głosowania korespondencyjnego wygląda nieco inaczej.

Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego zatwierdzoną przez Państwową Komisję Wyborczą, w dwóch gminach: Baranów (woj. wielkopolskie) i Marklowice (woj. śląskie) w wyborach prezydenckich odbywa się wyłącznie głosowanie korespondencyjne.

Obowiązuje cisza wyborcza

Każdy obywatel swój głos może oddać do godz. 21. Po tym czasie lokale wyborcze zostaną zamknięte. Do końca głosowania w całej Polsce obowiązuje cisza wyborcza. Nie wolno wtedy w żaden sposób nakłaniać do głosowania na poszczególnego kandydata. Cisza wyborcza obowiązuje także w Internecie. Za jej złamanie grozi grzywna, która wynosi od 500 tys. zł do 1 mln zł.

PKW zaznacza, że weryfikowanie o złamaniu ciszy wyborczej mogą decydować tylko organy ścigania i sądy. Natomiast wyborca, który uzna, że naruszono ciszę wyborczą, powinien to zgłosić bezpośrednio policji lub do prokuratury.

Źródła: www.rmf24.pl, wiadomosci.gazeta.pl, wiadomosci.onet.pl
Fotografie: Twitter (miniatura wpisu), Twitter

Może Cię zainteresować

zamknij