×

Wniosek o 300+ można składać od 1 lipca. Jednak nie wszystkie dzieci otrzymają świadczenie

Już od poniedziałku, czyli od 1. lipca, będzie można składać wnioski nie tylko o 500 plus, ale i o 300 plus, czyli wyprawkę szkolną z programu „Dobry start”. Pamiętajmy jednak, że programem nie są objęci studenci i przedszkolaki. Jak złożyć wniosek o 300 plus i kto może to zrobić?

Kto otrzyma 300 plus?

Rządowy program „Doby start” będzie kontynuowany i w tym roku. Przypomnijmy, że pieniądze z niego przysługują raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do momentu ukończenia przez nie 20. roku życia. Z kolei na niepełnosprawne dzieci aż do 24. roku życia. Warto także wspomnieć i o tym, że świadczenie to nie przysługuje:

  • dzieciom uczęszczającym do przedszkola,
  • realizującym roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole,
  • studentom,
  • uczniom szkół policealnych,
  • uczniom szkół dla dorosłych

Wniosek o 300 plus

Wniosek o 300 plus – Kto może złożyć?

Wniosek o przyznanie 300 plus może złożyć każdy z rodziców, a także opiekun prawny lub opiekun faktyczny (czyli osoba, która sprawuje opiekę, bo wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) oraz rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, a także dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o 300 plus – Kiedy składamy?

Wniosek o 300 plus można złożyć za pomocą internetu już od 1. lipca poprzez stronę empatia.mpips.gov.pl, ale i przez bankowość elektroniczną. Osoba wnioskująca może wykazać dowolne konto, na które mają zostać przelane pieniądze. Z kolei w formie tradycyjnej wniosek można składać od 1. sierpnia w tych samych instytucjach, co wniosek o 500 plus. Warto pamiętać, że aby to zrobić, należy złożyć wniosek do 30 listopada. Wnioski o świadczenia dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, będą przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Jeśli złożymy wniosek w lipcu lub sierpniu, pieniądze otrzymamy najpóźniej do 30 września – zapewnia resort rodziny. 300 plus jest zwolnione od podatku.

Może Cię zainteresować

zamknij