×

Wielkanoc 2020 będzie przeniesiona? W obliczu ogólnoświatowej pandemii koronawirusa, watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podjęła decyzję o przełożeniu procesji wielkanocnych i Triduum Paschalnego na jesień. Wskazano możliwą datę.

Ruchome święto

Wielkanoc jest świętem ruchomym, którego datowanie wywoływało w przeszłości spory w Kościele Katolickim. Zgodnie Ewangelią ukrzyżowanie Chrystusa miało miejsce na trzy dni przed żydowskim świętem Paschy obchodzonym w czasie pierwszej wiosennej pełni księżyca, 14 dnia żydowskiego miesiąca nisan.

Sobór nicejski ostatecznie ustalił, że Wielkanoc powinna być świętowana w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. W międzyczasie było trochę kłopotów z przeliczaniem kalendarza żydowskiego na gregoriański, ale ostatecznie stanęło na tym, że Niedziela Wielkanocna każdego roku przypada w innym terminie, ale zawsze po 21 marca.

W tym roku wypada 12 kwietnia, akurat w środku pandemii koronawirusa. I właśnie z tego powodu watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podjęła bezprecedensową decyzję.

Wielkanoc 2020 będzie przeniesiona

Ze względu na rozprzestrzeniającego się koronawirusa, duchowni zdążyli już podjąć wiele decyzji, które jeszcze do niedawna wydawały się niewyobrażalne.

Nawet polski Episkopat zrozumiał powagę sytuacji i wprawdzie, w odróżnieniu od duchownych z północnych Włoch, nie zdecydował się zamknąć kościołów, to jednak wprowadził szereg ograniczeń w kościele. Udzielił wiernym dyspensy od uczestnictwa w mszach, a osoby starsze wręcz zachęca do pozostania w domach i śledzenia transmisji w telewizorach.

Watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w piątek wystosowała do wszystkich diecezji specjalny dekret rekomendujący przesunięcie obchodów wielkanocnych na czas po pandemii.

Odprawiana zawsze w Wielki Czwartek rano msza krzyżma świętego może zostać przełożona na późniejszy termin, a podczas wieczornej mszy Wieczerzy Pańskiej tego dnia należy unikać obrzędu umycia nóg.

Procesje Wielkiego Tygodnia i obchody Triduum Paschalnego mają zostać przełożone na jesień. Jako możliwy termin Kongrenacja wskazuje 14 i 15 września.

Źródła: www.eska.pl, wiadomosci.dziennik.pl, natemat.pl
Fotografie: Pixabay (miniatura wpisu), Instagram

Może Cię zainteresować