×

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że świadczenia z tytułu programu Rodzina plus, nie są przyznane na stałe. Są pewne sytuacje, w których można stracić prawo do comiesięcznych wypłat. Sprawdźcie w jakich przypadkach grozi wam utrata świadczenia 500 plus.

Czeka nas nowelizacja przepisów o 500 plus

Od 1 lipca we flagowym programie rządu, nastąpi kilka zmian. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko, ze zniesieniem kryterium dochodowego. Jednak to nie jedyne poprawki, które przewiduje nowelizacja ustawy. Od początku wakacji, samotni rodzice nie będą musieli mieć ustalonych alimentów, żeby pobierać świadczenie.

Utrata 500 plus

Przepisy przewidują także sytuacje, w których rodzic traci prawo do świadczenia. Chodzi o następujące przypadki:

  • dziecko zostaje umieszczone w placówce zapewniającej 24-godzinne utrzymanie (np. szkole wojskowej albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli dziecko przebywa tam nieodpłatnie);
  • dziecko ma ustalone prawo do pobierania 500 plus na swoje dziecko;
  • członek rodziny przebywający w innym kraju, pobiera tam na dziecko świadczenie o podobnym charakterze;
  • dziecko zawrze związek małżeński;
  • dziecko osiągnie pełnoletność.

Utrata 500 plus w formie świadczenia pieniężnego

Dodatkowo możliwa jest sytuacja, że urzędnik zdecyduje o zmianie formy wypłaty świadczenia z pieniężnej na rzeczową (np. żywność, leki, bony). Dzieje się tak, gdy okaże się, że rodzic marnotrawi pieniądze, lub korzysta z nich niezgodnie z celem.

Polecane

Może Cię zainteresować