×

Możesz nie przyjść do pracy z powodu upałów! Tyczy się to tylko niektórych pracowników

Upały dopadły i nasz kraj. Chyba nikt nie spodziewał się aż tak wysokich temperatur. Niestety taka aura niezbyt dobrze wpływa na efektywność. Możemy czuć się osłabieni i bez sił na działanie. Okazuje się jednak, że można odmówić pracy w takich warunkach. Można poinformować o tym pracodawcę tuż przed rozpoczęciem pracy, ale także w ciągu dnia, gdy poczujesz się źle. Upał w pracy nie wpływa dobrze na nikogo…

Pamiętać należy, że niestety to nie dotyczy każdego. Zrezygnować z pracy w takich warunkach mogą kobiety w ciąży, młodociani do 18. roku życia, a także osoby, dla których praca w wysokiej temperaturze stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia (np. choroby serca)

Odmówienie wykonywania obowiązków wcale nie wiąże się z tym, że stracisz swoje pieniądze. Możesz nie przyjść do pracy z powodu upałów, ale nie stracisz swojego wynagrodzenia. Jeśli natomiast pracodawca nie chce dostosować się do tego prawa, ciężarna kobieta może sprawę zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy.

via GIPHY

Upał w pracy? Nie tylko ciężarne mogą korzystać z wolnego „na żądanie”

Młodociani do 18. roku życia i osoby z poważnymi chorobami także mogą nie stawić się w pracy. Mówi się, że temperatura w pomieszczeniu, w którym się przebywa, nie może przekraczać 30°C. W przypadku pracy fizycznej w hali jest to 28 stopni i 26 stopni w warunkach szczególnych. Jest o tym mowa w art. 210 § 1 Kodeksu pracy: „Pracownik ma prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy, gdy warunki nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia”.

Oczywiście należy pamiętać, że odmowa wykonywania swojej pracy musi być umotywowana i pracodawca musi wiedzieć o tym, dlaczego dana osoba nie pojawiła się w pracy. Wystarczy telefon przed, aby przekazać niezbędne informacje. Warto nadmienić, że istnieje możliwość opuszczenia miejsca pracy, gdy temperatura nagle wzrośnie.

upał w pracy

Jakie jeszcze prawa w czasie wysokich temperatur w pracy?

– pracodawca musi zapewnić pracownikom wodę, która powinna znajdować się nie dalej niż 75 metrów
– jeśli z kolei temperatura przekroczy 25°C na zewnątrz lub 28°C w budynku, pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje z solami mineralnymi
– zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza
– klimatyzacja musi być regularnie czyszczona i odgrzybiana
– w oknach w upały muszą pojawić się rolety lub żaluzje, które chronią przed nadmiernym nagrzewaniem i odbijaniem się promieni słonecznych w ekranach monitorów

Czy Wasi pracodawcy dbają o Was, gdy na dworze upał?

Może Cię zainteresować