in

Program 500+ przestaje działać. Dzieci wcale nie rodzi się więcej, a wręcz mniej

Liczba urodzeń w naszym kraju zaczyna spadać. GUS podał, że w maju urodziło się w Polsce 32 tysiące dzieci. Oznacza to, że jest to kolejny miesiąc spadkowy. Zaczynają pojawiać się już głosy, że program 500+ przestał działać…

Znaczący spadek

Liczba urodzeń w naszym kraju zaczęła spadać. Ma to miejsce już od 12 miesięcy. Wszystko wskazuje zatem na to, że rządowy program 500+ przestaje działać w swoim głównym założeniu. Wiadomo przecież od samego początku, że to właśnie wzrost dzietności był nadrzędnym celem w tym przypadku. Tego maja w Polsce urodziło się 32 tysiące dzieci, czyli aż o 11% mniej niż rok temu. Portal money.pl pisze:

Owszem, można zwalić wszystko na bazę porównawczą – w ubiegłym roku w maju przyszło na świat 36,5 tys. dzieci i był to wtedy najlepszy wynik od sierpnia 2011 r. Tyle że od listopada ubiegłego roku, z dwoma miesiącami przerwy, liczba urodzeń tylko spada, licząc rok do roku


500 zł
Udostępnij

W tym samym czasie w minionym roku…

Od początku tego roku urodziło się ponad 160 tysięcy maluchów, a to o sześć tysięcy mniej niż analogicznie w roku 2017. Irena Kotowska, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH, w rozmowie z portalem money.pl powiedziała:

Ja się spadku efektu 500+ spodziewałam. Byłam wśród osób, które uważają, że efekt 500+ będzie krótkookresowy, że może zmienić tylko kalendarz urodzeń. I to tych osób, które mają już jedno dziecko, a chcą dwójki dzieci. Jeśli spojrzeć, jakie urodzenia pojawiały się ostatnio najczęściej, to było właśnie drugie i trzecie dziecko w rodzinie. Ci, którzy myśleli, by mieć kolejne dziecko, tylko przyśpieszyli decyzję. Natomiast spada liczba pierwszych urodzeń. Z tego widać, że 500+ to nie jest rozwiązanie, które zachęca do rodzicielstwa

Rząd każdego roku wydaje na ten projekt 25 miliardów złotych

Źródło: money.pl | Fotografie: flickr.com