×

Sprzedawca w sklepie może Cię wylegitymować. Ale tylko w konkretnych godzinach

Sklepy mogą legitymować klienta w celu potwierdzenia jego wieku. Takie działanie ma na celu zagwarantować, że w godzinach dla seniorów w sklepie będą przebywać wyłącznie uprawnieni do tego. Jak to możliwe, że osoby cywilne posiadają uprawnienia do legitymowania kupujących?

Sklepy mogą legitymować klienta

Od niemal miesiąca w całym kraju obowiązują tzw. godziny dla seniorów. W związku z tym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 w wybranych sklepach zakupy mogą robić wyłącznie osoby po 60. roku życia. Rozporządzenie dotyczy sprzedaży: żywności, produktów kosmetycznych, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz punktów, których podstawową działalnością jest świadczenie usług pocztowych. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą wysokie mandaty. Mimo to, nagminnie zdarzały się przypadki osób, niestosujących się do rozporządzenia. Powodowało to liczne problemy, ponieważ sprzedawcy nie wiedzieli jak reagować. Ministerstwo Zdrowia postanowiło wyjaśnić wszelkie nieścisłości. Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Resorcie Zdrowia tłumaczy, co mogą zrobić pracownicy sklepów, w sytuacji, gdy mają wątpliwości co do wieku kupującego. 

Przepisami rozporządzenia wprowadzono możliwość przebywania w przestrzeni sklepowej w określonych godzinach osób powyżej 60 roku życia. Oznacza to, że od strony prawnej klient mający status „seniora” to osoba w wieku wyższym niż 60 lat.

Dyskryminacja osób młodszych

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia wyjaśnił, że sprzedawcy posiadają uprawnienia do sprawdzania wieku kupujących.

W przypadku wątpliwości co do wieku klienta, sprzedający uprawniony jest do weryfikacji wieku. Weryfikacja może odbywać się m.in. przez złożenie oświadczenia przez osobę wchodzącą, poproszenie o przedstawienie dokumentu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego wiek klienta.

Waldemar Kraska podkreślił, że w wyjątkowych sytuacjach godziny dla seniorów nie posiadają zastosowania.

Co ważne, przepisów o godzinie dla seniorów nie stosuje się w przypadku, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia oraz handlu hurtowego.

Za złamanie przepisów o godzinach dla seniorów grozi kara pieniężna w wysokości od 10 000 do nawet 30 000 zł.

Podstawą prawną do nakładania sankcji jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Choć wszyscy obywatele przed 60. rokiem życia muszą respektować godziny dla seniorów, sami seniorzy nie mają takiego obowiązku. Mogą robić zakupy o każdej porze dnia i nocy.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby starsze dokonywały zakupów również poza tym dedykowanym dla nich czasem.

Coraz częściej mówi się o tym, że godziny dla seniorów to nic innego jak dyskryminacja osób młodszych. Wybrane sklepy stosują nawet politykę wspierania seniorów i oferują promocje, które są dostępne tylko dla osób starszych. Oznacza to, że cena produktów różni się w zależności od tego, ile lat ma kupujący. 

Fotografie: Twitter (miniatura wpisu), Twitter

Może Cię zainteresować

zamknij