×

Składki ZUS wzrosną. 2020 rok może przynieść bardzo niezadowalające zmiany

Już w 2020 roku osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą niestety będą zmuszone płacić większe składki ZUS. Okazuje się, że będą one wyższe o około 10% i tym samym wyniosą nieco mniej niż 1500 zł.

Jak wyliczoną taką wysokość składek? Jest to bardzo proste, a można to zrobić na podstawie tego, jakie są założenia do projektu budżet, gdzie podane zostało przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne

Mówiąc prościej, przedsiębiorca będzie musiał odprowadzić 612 zł na składkę emerytalną, co daje 55 zł więcej niż dziś. 250 zł na składkę rentową, co daje 22 zł więcej niż dziś. 77 zł na składkę chorobową, co daje 7 zł więcej niż dziś. 52 zł na składkę wypadkową, co daje około 5 zł więcej niż dziś. Ponadto jest jeszcze coś takiego jak Fundusz Pracy i w sytuacji, gdy składka rośnie, on wyniesie w przybliżeniu 77 zł i będzie o 7 zł większy niż dziś.

Oczywiście nie należy zapominać o składce zdrowotnej, której niestety jeszcze nie da się obliczyć, ponieważ wskaźnik, który ją wyznacza jest publikowany każdego roku w styczniu

Jednak nie ma wątpliwości, że ta składka wyniesie około 375 zł. Idąc zatem dalej i sumując wszystkie wyżej wymienione pozycje wysokość takiej składki dla jednoosobowych firm wyniesie około 1070 złotych w 2020 roku. Dziś ta składka wynosi około 975 złotych, więc łatwo obliczyć, że wysokość składki wzrośnie o prawie 10%. Do tego oczywiście należy jeszcze dorzucić obowiązkową składkę zdrowotną i wówczas składka na ZUS będzie wynosiła około 1450 zł.

Problem ten naświetlił pan Łukasz Kozłowski, który jest głównym ekonomistą Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Składki dla przedsiębiorców (z wyjątkiem zdrowotnej) wzrosną w 2020 r. o 9,7 proc.. Jak to możliwe, skoro podstawa wymiaru tych składek jest powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem, które ma wzrosnąć o 6 proc.? Otóż jest to efekt rewizji ubiegłorocznej prognozy wzrostu wynagrodzeń na 2019.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest relacja prognozowanej, a nie faktycznie obserwowanej wielkości przeciętnego wynagrodzenia. Już w grudniu 2018 r. jako Federacja ostrzegaliśmy MRPiPS, że może to doprowadzić do większych wahań poziomu składek rok do roku

Składka ma być wyższa, zupełnie tak, jakby teraz nie była wysoka…

Polecane

Może Cię zainteresować