×

Powódź w Mielcu i okolicy. Są liczne podtopienia oraz nieprzejezdne drogi [NA ŻYWO]

Na terenie województwa podkarpackiego obowiązują ostrzeżenia meteorologiczno-hydrologiczne drugiego i trzeciego stopnia. Jednym z najbardziej dotkniętych regionów skutkami intensywnych opadów deszczu, jest powiat mielecki. Doszło tam do wielu podtopień i zalań. Trwa ewakuacja mieszkańców. Powódź w Mielcu i okolicy spowodowała, że w wielu miejscach drogi są nieprzejezdne.

wysoki stan wody w rzece
Facebook.com

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w powiecie mieleckim 23 maja 2019 roku na godz. 12.00. Stan rzek i regionu przedstawia się następująco:

Wczoraj o godz. 18:30 Prezydent Miasta Mielca wprowadził na terenie miasta alarm przeciwpowodziowy.

Doszło do podtopień 560 budynków – w szczególności na terenie powiatów położonych w zlewni Wisłoki tj. pow. mieleckiego, kolbuszowskiego i dębickiego. W ostatniej dobie odnotowano ponad 772 interwencji jednostek PSP, w tym pompowanie wody z zalanych piwnic, budynków oraz posesji, a także udrażnianie zatkanych przepustów drogowych i układanie worków z piaskiem.

powódź w powiecie mieleckim
Youtube.com

Wczoraj do powiatu mieleckiego przyjechali również żołnierze Wojska Polskiego, aby pomóc przy powodzi.

W godzinach rannych wodowskaz na mieleckim ujęciu wody wskazywał poziom 724 cm, ale wysokość lustra wody przestała rosnąć, co związane jest z pewną stabilizacją sytuacji w górnym biegu Wisłoki. Jednak strażacy PSP i OSP cały czas pracują przy usuwaniu wody z podtopionych budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie miasta Mielca.

podtopienia na podkarpaciu
Youtube.com

W wale Potoku Wadowickiego powstała wyrwa o wysokości 30 metrów i spowodowała podtopienie Wadowic Dolnych.

Poza tym, podtopienia spowodowane intensywnymi opadami deszczu występują na terenach: Woli Mieleckiej, Książnic, Goleszowa, Rydzowa, Chorzelowa, Złotnik, Trześni, a także w Podleszanach i Rzędzianowicach.

powódź 2019
Youtube.com

Sytuacja hydrologiczna w Mielcu i okolicach uzależniona jest obecnie od aury. Jeżeli nie będzie intensywnych opadów deszczu należy się spodziewać powolnego spadku poziomu wody na Wisłoce. Póki co, Urząd Miejski w Mielcu apeluje do mieszkańców, aby ze względów bezpieczeństwa nie wchodzić na wały.

skutki intensywnych opadów deszczu
Youtube.com

Nieprzejezdne drogi w powiecie mieleckim:

– powiatowa w miejscowości Dąbrówka Osuchowska,
– Trzciana – Dąbrówka Osuchowska,
– gmina w Trzcianie i w Wadowicach Dolnych,
– Wadowice Dolne – Kosówka,
– Jamy – Izbiska,
– gminna Książnice – Wólka Książnicka.

nieprzejezdne drogi na Podkarpaciu
Youtube.com

Alarm powodziowy w Małopolsce. W miejscowości Suchy Grunt doszło do obsunięcia się wału przeciwpowodziowego

Nie tylko Podkarpacie walczy ze skutkami intensywnych opadów deszczu.

Zastępca burmistrza Szczucina, Tomasz Bełzowski poinformował, że w miejscowości Suchy Grunt doszło do obsunięcia się części wału przeciwpowodziowego:

Na odcinku 100 metrów jest siedem obsunięć. Może to grozić zalaniem sąsiednich gospodarstw i domostw. Wszyscy starają się utrzymać stan, w którym unikniemy ewentualnej ewakuacji. Walczymy o utrzymanie tego wału i czekamy na stabilizację pogody

Suchy Grunt
Facebook.com

W ramach Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Podkarpackiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie skierowała OSP Rudnik nad Sanem do trudnej sytuacji hydrologicznej w powiecie mieleckim. Później Zastęp GCBA udaje się z punktu koncentracji sił w Komendzie Powiatowej PSP w Mielcu do działań w miejscowości Suchy Grunt.

podtopienia Suchy Grunt
Facebook.com

Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne

W powodu intensywnych i długotrwałych opadów deszczu, a także lokalnych burz na terenie woj. podkarpackiego obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne trzeciego i drugiego stopnia.

22.05.2019 roku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenie hydrologiczne o 3 stopniu zagrożenia dla województwa podkarpackiego. Wczoraj obowiązywał jeszcze alert II stopnia, ale stany wody zaczęły układać się w strefie powyżej stanów alarmowych.

Jak podaje IMiGW, w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (lokalnie także o charakterze burzowym), w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka spodziewane jest przekroczenie stanów ostrzegawczych, a nawet stanów alarmowych.

Powódź na podkarpaciu
Facebook.com

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna na Podkarpaciu 22 maja 2019 roku na godz. 12.00. Stan rzek przedstawia się następująco:

1) na Wisłoce i jej dopływach notowane są przekroczenia stanów alarmowych na 4 wodowskazach:
– w Pustkowie,
– Grabince w Głowaczowej,
– na rzece Breń w Wampierzowie

oraz stanów ostrzegawczych na 7 wodowskazach:
– na Wisłoce w Krajowicach,
– Żółkowie,
– Mielcu,
– Łabuziach,
– Ropie w Topolinach,
– Jasiołce w Jaśle,
– Brzeźnicy;

powódź w powiecie mieleckim
Facebook.com

2) na Wisłoku i jego dopływach odnotowuje się strefę stanów wysokich; lokalnie przekroczone są stany alarmowe na 3 wodowskazach w miejscowościach:
– Żarnowa,
– Godowa,
– Nowa Sarzyna (rzeka Trzeboścnica),

a także 4 stany ostrzegawcze, w miejscowościach:
– Krosno,
– Rzeszów,
– Przeworsk,
– Charytany;

3) na rzece San stany wody układają się w strefach stanów wysokich i średnich.

W związku z powyższym w tym regionie obowiązują:
Alarm przeciwpowodziowy w powiatach:
– dębickim w gminach Czarna i Żyraków,
– kolbuszowskim gmina Kolbuszowa,
– mieleckim gmina Wadowice Górne.

Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów:
– jasielskiego,
– mieleckiego w gminach: Radomyśl Wielki, Mielec, m. Mielec, Przecław i Czermin,
– dębickiego w gminach Jodłowa, Brzostek,
– ropczycko – sędziszowskiego w gminach Ropczyce i Iwierzyce.

Ostrzeżenie hydrologiczne o 3 stopniu zagrożenia wydano również dla województw: małopolskiego i śląskiego, a alert 2 stopnia dotyczy województw: świętokrzyskiego, lubelskiego i dolnośląskiego.

powódź w Mielcu
Facebook.com

Uwaga na powódź w Mielcu! Alerty RCB oraz od radnego powiatu mieleckiego

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła ostrzeżenia w formie SMS-ów. Informuje, że mogą wystąpić intensywne opady deszczu i burze, możliwe są również podtopienia oraz przerwy w dostawie prądu. Apeluje, aby pozostać w domu i nie chować się pod drzewami.

Również wiceprzewodniczący rady powiatu, Kazimierz Gacek wystosował swoje ostrzeżenie:

Warunki atmosferyczne są fatalne. Zapowiadane są dalsze opady deszczu. Będą na pewno liczne zalania, podtopienia. Groźba powodzi staje się realna. Wracam właśnie z Rzeszowa, objechałem kawałek gminy, wody jest bardzo dużo. Zabezpieczajmy się przed zalaniem, obserwujmy kanały, rowy są już pełne. Będzie tylko gorzej. Myślę, że dobrze byłoby też, aby bardziej zagrożone domostwa zaopatrzyły się w wodę i żywność.

Powódź w Mielcu i powiecie mieleckim

Jak poinformowało starostwo powiatowe, na godzinę 6.00 rano 22 maja odnotowano 144 zdarzenia związane i intensywnymi opadami deszczu. Najwięcej pochodziło z Gminy Przecław, skąd zgłoszono 46 przypadków podtopień budynków i 2 posesji. W Mielcu odnotowano 27 takich przypadków, a w Radomyślu Wielkim 18.

Łącznie na terenie powiatu zgłoszono 131 przypadków podtopień budynków, 32 posesji, 12 dróg. Odnotowano również 5 przypadków podmycia drzew. Do mieleckiego PZZK zaczęły już napływać zapotrzebowania na wydanie z magazynów worków na piasek. Gmina Radomyśl Wielki złożyła już zapotrzebowanie na 11 tysięcy worków.

powódź w powiecie mieleckim 2019
Facebook.com

Na osiedlu Borek Niski w Mielcu woda wylewała się przez studzienki kanalizacyjne. Przez to powstało spore rozlewisko w rejonie ulicy Kasztanowej, a woda (sięgające 40 centymetrów) wdarła się do piwnic i garażów. Podtopienia są też na osiedlu Rzochów.

Poważnie podtopione jest skrzyżowanie ulicy Przemysłowej i Wojska Polskiego w Mielcu.

Strażacy wypompowywali wodę również z piwnic Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z posesji na ul. Parkowej, na terenie Woli Mieleckiej, Radomyśla Wielkiego, Rzędzianowic.

nieprzejezdne drogi
Facebook.com

Nieprzejezdne drogi skutkiem powodzi w Mielcu

Droga wojewódzka Mielec – Kolbuszowa jest zamknięta, ponieważ w Świerczowie woda przelała się przez jezdnię.

Lokalny potok płynący przez miejscowość Jamy, w niektórych miejscach podtopił drogę powiatową. W związku z tym, niektóre odcinki dróg powiatowych na terenie gminy Radomyśl Wielki mogą być nieprzejezdne.

Inne nieprzejezdne drogi:
– krajowa nr 9 między Kolbuszową i Rzeszowem,

– powiatowe: w Dulczy Wielkiej przy moście na Potoku Zgórskim, z Wadowic Górnych do Szczucina oraz nr 169 w Rydzowie – wylał potok Wiśnia,

– gminne: w Wólce Książnickiej, Wadowice Górne – Wampierzów, w Jamach, w Izbiskach oraz w Łączkach Brzeskich i w miejscowości Podborze – Potok Zgórski, z powodu poważnych podtopień.

pomoc strażaków przy powodzi w Mielcu i okolicy
Facebook.com

Ewakuacja mieszkańców z powodu powodzi i stanu rzek

Z zalanych posesji ewakuowano mieszkańców Wadowic, Jam i Podborza, a także wsi Izbiska. Pomoc udzielono przynajmniej 20 osobom, ale nie wszyscy zgodzili się opuścić swoje domy.

Ostrzeżenie hydrologiczne najwyższego trzeciego stopnia obowiązuje do 24 maja. Wszystko jednak może ulec zmianie, dlatego trzeba śledzić komunikaty IMiGW

zamknij