×

Szykujemy się na wojnę atomową lub katastrofę nuklearną? Rząd kupił dużo jodu w tabletkach

Polska szykuje się na wojnę atomową? Zakupy naszej agencji Rezerw Materiałowych nie wzbudzają optymizmu. Czym są spowodowane?

Litwa obawia się elektrowni atomowej

Białoruska elektrownia atomowa znajduje się w Ostrowcu. Obiekt powstaje według rosyjskiego projektu AES-2006 w odległości 50 km od Wilna. Elektrownia będzie składać się z dwóch bloków energetycznych, z których każdy ma reaktor o mocy 1200 megawatów. Budzi to niepokój litewskich władz. Oskarżają oni Białoruś, że budują elektrownię z pominięciem międzynarodowych zobowiązań, dotyczących bezpieczeństwa.

Chodzi o kwestię konwencji Espoo. Zobowiązuje ona do oceny wpływu na środowisko niektórych działań na wczesnym etapie planowania. Na początku bieżącego roku obradująca w Genewie komisja stwierdziła, że rozpoczynając budowę elektrowni, Białoruś nie udostępniła wystarczających informacji, uzasadniających wybór Ostrowca jako miejsca budowy elektrowni atomowej.

W opinii doradcy prezydenta Litwy Jarosława Niewierowicza, niepokój Białorusi powinien wzbudzać fakt, że elektrownia atomowa w Ostrowcu coraz bardziej staje się rosyjskim projektem i instrumentem do wywierania wpływów.

Uważam, że w interesie Białorusi jest sprzeciwianie się temu procesowi

Okazuje się, że także nasz rząd nie zamierza ryzykować. Podjęto odpowiednie działania w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi skutkami katastrofy.

Polska szykuje się na wojnę atomową?

Sąsiadem Białorusi jest także Polska. Elektrownia w Ostrowcu od przejścia granicznego Kuźnica Białostocka-Bruzgi na Podlasiu oddalona jest o dokładnie 272 km. Od Warszawy dzieli ją nieco ponad 500 km. Polska Agencja Rezerw Materiałowych ogłosiła przetarg na dostawę tabletek jodu zaledwie dzień po tym, gdy poinformowano o planach strony litewskiej. To właśnie ARM odpowiada w naszym kraju za zabezpieczenie tabletek z aktywnym jodem, z kolei decyzję o ich ewentualnej dystrybucji w przypadku potencjalnego zagrożenia podejmuje właściwy wojewoda.

Media wystosowały zapytanie do ARM w tej sprawie i uzyskały odpowiedź:

Z Rządowym Programem Rezerw Strategicznych w rezerwach strategicznych utrzymywane są asortymenty towarowe na wypadek zdarzenia radiacyjnego. Informujemy, że dane o ilości i rozmieszczeniu rezerw strategicznych stanowią informację niejawną w rozumieniu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, dlatego też Agencja nie może udostępnić informacji w tym zakresie

Jak działają tabletki?

Tabletki z jodem to podstawowa linia obrony w przypadku wzrostu radioaktywności w danym obszarze. W przypadku awarii jądrowej w powietrzu może rozchodzić się radioaktywny jod, który gromadzi się w tarczycy podczas wdychania zanieczyszczonego powietrza czy spożywania zanieczyszczonych pokarmów i napojów.

Tabletki z jodem blokują gromadzenie się jodu radioaktywnego w tarczycy i zmniejszają ryzyko zachorowania na raka tarczycy. Tabletki z jodem chronią jedynie przed radioaktywnym jodem, nie stanowią ochrony przed innymi substancjami radioaktywnymi. Zalecenie przez władze zażycia tabletek z jodem może wiązać się z jednoczesnym zaleceniem pozostania w domu przez okres do dwóch dób.

Czyżby groziła nam katastrofa nuklearna?

Źródła: www.polsatnews.pl, fakty.interia.pl, zw.lt
Fotografie: Pixabay

Może Cię zainteresować