×

Podwyżki rent i emerytur! Wiadomo, ile będą wynosić po waloryzacji

Od 1 marca podwyżki rent i emerytur! Świadczenia podwyższone o wskaźnik waloryzacji, który – zgodnie z informacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wynosi 103,56%. Całkowity koszt tegorocznej waloryzacji rent i emerytur to aż 9,2 mld zł!

Kto otrzyma podwyżkę?

Od 1 marca podwyżki rent i emerytur

Od 1 marca wzrastają najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także renty rodzinne i socjalne. Wzrosną również dodatki przysługujące do emerytur i rent. Podnoszenie stawek świadczeń emerytur i rent, nosi to miano waloryzacji.
Ministerstwo Finansów wylicza wzrost rent i emerytur w danym roku biorąc pod uwagę następujące czynniki:
  • realny wzrost płac w roku poprzedzającym waloryzację
  • inflację w gospodarstwach emeryckich, czyli po prostu wzrastające ceny towarów.
Wskaźnik waloryzacji, to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, powiększony przynajmniej o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z minionego roku kalendarzowego.
Waloryzacja dotyczy świadczeń z 29 lutego 2020 roku. Jeszcze przed 1 marca, najniższa emerytura wynosi 1100 zł brutto. Jak zmienią się stawki?

O ile urosną świadczenia?

Od 1 marca 2020 roku, najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne, wzrosną do 1200 złotych brutto.

Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, wyniesie 900 złotych brutto.

Zgodnie z decyzją Sejmu, świadczenia do wysokości 1966,29 zł wzrastają o 70 zł brutto, natomiast świadczenia przekraczające tę kwotę, o 3,56%.
Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy będą wyższe minimalnie o 52,50 zł brutto, a emerytury częściowe, wzrosną o co najmniej 35 zł brutto.
Podwyższono również próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób niesamodzielnych. Od 1 marca, zgodnie z nowelizacją ustawy, wyniesie on 1700 złotych.

Trzynaste emerytury 2020

Wiemy już, że również w tym roku emeryci i renciści, otrzymają tzw. 13 emeryturę. Jednak daty wypłat nie są jeszcze pewne.

W ubiegłym roku świadczenia wydawano od maja, natomiast w tym roku rząd planuje zacząć wypłaty już o miesiąc wcześniej. Nie bez znaczenia jest fakt, że w maju tego roku czekają nas wybory prezydenckie, a wypłata „trzynastek” może być asem w rękawie partii rządzącej.

W tym roku wypłata trzynastych emerytur będzie kosztować budżet 11,75 mld złotych. Warto wiedzieć, że emeryci otrzymają świadczenie automatycznie, bez konieczności składania wniosków.

Tegoroczne „trzynastki” będą miały wysokość najniższej emerytury, a więc 1200 zł brutto.

Od 1 marca podwyżki rent i emerytur
Pixabay
Fotografie: Pixabay (miniatura wpisu), Pixabay.com

Może Cię zainteresować

zamknij