×

Niektórzy rodzice mają szansę na podwójne 500 plus. Świadczenie to flagowy program polskiego rządu, ale niezależnie od niego, dodatkowe wsparcie wprowadzają również lokalne władze. Niektóre miejscowości wprowadzają dodatkowe świadczenia przysługujące ze względu na narodziny dziecka.

Podwójne 500 plus

Programy socjalne to ostatnio popularny temat, jednak nie tylko państwo wspiera rodziców maluchów. Dzięki programom realizowanym przez część samorządów, rodzice mogą liczyć na podwójne świadczenia. Tak wsparcie wprowadzono m.in. w Łomży. Rodzice mogą tam otrzymać jednorazowo 500 zł, bez kryterium dochodowego. Warunkiem uzyskania takiego becikowego, jest zamieszkiwanie na terenie gminy Łomża przynajmniej przez rok przed narodzinami dziecka.

Na podobne świadczenia może liczyć część mieszkańców małopolski. Karków jednorazowo wypłaca świeżo upieczonym rodzicom 1000 zł. Jednak w tym przypadku obowiązuje już kryterium dochodowe – dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1000 zł. Z kolei rodzice mieszkający w Wadowicach mogą liczyć na wsparcie w wysokości 500 zł, bez względu na dochody.

Dodatkowe świadczenia od państwa

Najwyższe świadczenia przysługują rodzicom w pierwszych miesiącach po narodzeniu się dziecka. Jednorazowe becikowe wypłacają nie tylko miasta, ale także państwo. O 1000 zł ze względu na narodziny dziecka mogą ubiegać się wszyscy, natomiast w przypadku niskiego dochodu, rodzice mogą otrzymać kolejny tysiąc.

Warto również przypomnieć, że bezrobotne mamy również mogą otrzymać specjalne wsparcie. Kobietom, które nie mają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego, przysługuje tzw. kosiniakowe. Przez pierwszy rok życia dziecka, państwo wypłaca im co miesiąc 1000 zł świadczenia rodzicielskiego.

Nie tylko podwójne 500 plus

Na ogromne wsparcie finansowe mogą liczyć rodzice, których dzieci przyszły na świat w wyniku ciąży mnogiej. Dla przykładu, rodzice sześcioraczków z Krakowa otrzymali z budżetu województwa małopolskiego 100 tysięcy złotych. Dostali również specjalny samochód ufundowany przez Fundację PKO BP i Fundację PFR.

Może Cię zainteresować