×

Osiem dziewic poślubiło w Krakowie Jezusa. Grono Verginetek znowu się powiększyło

W archidiecezji krakowskiej odbyła się niezwykła uroczystość konsekracji ośmiu dziewic. Wydarzenie religijne miało miejsce w niedzielę w katedrze Wawelskiej. Wszystkie, przystępujące do ceremonii kobiety powiedziały sakramentalne „tak” na pytanie biskupa: „Czy chcesz być konsekrowana i zaślubiona naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu?”

Kim są dziewice?

Konsekrowane dziewice (tzw. Verginetki) to kobiety, które decydują się prowadzić indywidualną formę życia konsekrowanego. Zobowiązują się tym samym do zachowania dziewictwa już do śmierci.

Życie w czystości nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zrzeszały się w swoim gronie. Na chwilę obecną w Polsce żyje ponad 300 dziewic konsekrowanych. Najwięcej, bo aż 51 jest w archidiecezji krakowskiej.

Wiemy już, że kilkanaście kolejnych kandydatek jest w trakcie przygotowań do konsekracji.

Niezwykła ceremonia

W ubiegłą niedzielę przypadało wspomnienie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ten wyjątkowy dla katolików dzień był idealnym momentem na złożenie ślubów czystości przez dziewice. Ceremonię prowadził biskup Jan Szkodoń. W swojej homilii wspomniał o Matce Bożej jako wzorze bezwzględnej wierności i poddania woli Boga.

Biskup podkreślił ogromne znaczenie drogi powołania, którą wybrały kobiety:

Jest to piękne świadectwo wierności Bogu, które stanowi umocnienie dla wszystkich

Po zakończeniu ślubu każda z dziewic otrzymała obrączkę będącą symbolem złożenia obietnicy trwania w czystości do końca życia oraz księgę Liturgii godzin (Brewiarz). Złożenie ślubu czystości ma na celu wzmocnienie miłości do Chrystusa lepszą służbę bliźnim.

Dziewice poświęcają swoje życie pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie. Do ich codziennych obowiązków należy odmawianie Liturgii Godzin, zwłaszcza Jutrzni i Nieszporów.

Ks. dr Stanisław Szczepaniec, duchowny opiekun dziewic konsekrowanych w archidiecezji krakowskiej mówi o nich:

Ogarniają one swoją modlitwą wszystkie sprawy diecezji i dają świadectwo radykalnego pójścia za Chrystusem

Jak zostać dziewicą?

Konsekracji mogą poddać się dziewice, które nigdy nie wyszły za mąż ani nie żyły publicznie, czyli jawnie, w stanie przeciwnym czystości. Co więcej, kandydatki muszą przez „swój wiek, roztropność i obyczaje dać gwarancję, że będą w stanie wytrwać w życiu czystym oraz poświęconym służbie Kościołowi i bliźnim.

O dopuszczeniu do konsekracji decyduje biskup diecezjalny. Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego ogłosiła w ubiegłym roku instrukcję zatytułowaną „Ecclesiae Sponsae Imago” („Obraz Kościoła Oblubienicy”).

Jest to pierwszy dokument w historii Kościoła, poświęcony temu powołaniu. Jego ukazanie się świadczy o tym, że Bóg powołuje coraz więcej kobiet na tę właśnie drogę życia i Kościół określa specyfikę tego powołania, jego znaczenie dla Kościoła i styl życia dziewic, które to powołanie odkryły i przyjęły

Ksiądz Stanisław Szczepieniec zauważa, że zachowanie dziewictwa jest wielkim darem Bożym dla całej Wspólnoty Kościoła.  Duchowny zaznacza również jak ważne dla całego świata są tego typu zobowiązania.

Są istotne dla świata, w którym tak wiele osób jest zniewolonych pożądliwością cielesną i zapatrzeniem wyłącznie w dobra ziemskie. Dziewice poświęcone Bogu dają świadectwo życia w czystości i ukazują ostateczną perspektywę życia ludzkiego w najgłębszym zjednoczeniu z Jezusem

Oprócz konsekrowanych dziewic w Kościele istnieją także inne grona, do których można dołączyć, m.in. konsekrowane wdowy, a także wdowcy

Fotografie: Twitter (miniatura wpisu), Twitter.com

Polecane

Może Cię zainteresować