×

Inne przeliczanie emerytur dla kobiet z tego rocznika. Straci na tym ponad 100 tys. emerytek!

Emerytki z rocznika 1953 walczyły o korzystne przeliczenie emerytur. Niestety orzeczenie Sądu Najwyższego jest dla nich niekorzystne. Czy rząd mógł wprowadzić zmiany, pozbawiając emerytów korzystnego przeliczenia otrzymywanego przez nich świadczenia? Co z emerytami z rocznika 1952?

Walka o emerytury

Do wejścia w życie zmian w ustawie o FUS, czyli do 1 stycznia 2013 r. emeryci mogli przeliczać swoje emerytury na bardzo korzystnych dla nich zasadach.

Wypłacanie większych emerytur nie podobało się jednak rządowi, który wprowadził w ustawie ograniczenie. Zgodnie z brzmieniem art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

Podstawę obliczenia emerytury pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ten zagadkowo brzmiący przepis uniemożliwia emerytkom przeliczenia ich świadczeń. W związku z tym tracą one na tym kilkadziesiąt złotych, a rząd zyskuje.

Kogo dotyczą zmiany

Mimo że ktoś przeszedł na emeryturę przed wejściem w życie ustawy, obecnie nie może liczyć na przeliczenie. Wyjątkiem jest według SN, rocznik 1952, który został zaskoczony przez zmianę ustawy.2

Sąd Najwyższy zajął się sprawą kobiety, która przeszła na emeryturę w 2012 roku. Wniosek o przeliczenie złożyła dopiero w 2016 roku. Zarówno ZUS, jak i sądy powszechne odmówiły jej przeliczenia emerytury. Ich stanowisko podtrzymał Sąd Najwyższy w orzeczeniu:

Kobiet z rocznika 1952 nie można traktować jak tych urodzonych w 1953 r., bo miały czas, by uchylić się od negatywnych skutków zmian dotyczących obliczania emerytur

Trybunał Konstytucyjny za emerytami

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. był dla emerytek korzystny. TK uznał w nim, że ustawodawca wprowadzając zmiany, naruszył Konstytucję, ale nikt nie spodziewał się zmiany przepisów.

Sąd Najwyższy uznał jednak, że orzeczenie TK nie dotyczy kobiet z rocznika 1953, ponieważ miały one dość czasu, aby złożyć wniosek o przeliczenie emerytury. Kobiety z 1952 roku nadal mogą taki wniosek złożyć!

Sędzia Romualda Spyt wypowiada się o samej zmianie ustawy:

Nie ma ona też charakteru absolutnego. Ustawodawca może ją modyfikować, w szczególności gdy ochrona innych zasad jest istotniejsza

W tym wypadku zdaniem SN najważniejsze znaczenie mają takie zasady jak: sprawiedliwość i solidarności społeczna.

Inni ubezpieczeni nie mogą ponosić kosztów nadmiernych przywilejów określonej grupy

Co sądzicie o wprowadzonych zmianach? Czy nie krzywdzą one emerytek?

*Zdjęcia mają charakter poglądowy
Źródła: www.lexlege.pl, www.rpo.gov.pl, www.rp.pl
Fotografie: Pixabay (miniatura wpisu), Pixabay.com

Polecane

Może Cię zainteresować