×

Maseczki wchodzą do szkół. Są nowe zapisy do wytycznych sanitarnych!

Maseczki wchodzą do szkół na mocy nowych zapisów do wytycznych sanitarnych obwiązujących w szkołach. Zostały opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym. Co się zmieni?

Niebezpieczny rok szkolny

Trwający od 1 września rok szkolny budzi wiele emocji. Uczniowie po raz pierwszy od marca tłumnie pojawili się w szkołach, co wywołało wiele pytań na temat bezpieczeństwa epidemiologicznego i zachowania rygorów sanitarnych. Wszyscy, co zrozumiałe, obawiają się o zdrowie. Dodatkowo nauczyciele mają żal do ministra edukacji o to, że zrzucił na nich odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, nie zapewniając wystarczającej pomocy, za wyjątkiem urządzeń do dezynfekcji rąk.

Co gorsza, pandemia nadciągnęła już po reformie Anny Zalewskiej, która zlikwidowała gimnazja, wywołując w ten sposób tłok w szkołach podstawowych i średnich, konieczność pracy na kilka zmian, a w wielu przypadkach kończenie lekcji wieczorem. Na razie nie ziściły się ponure obawy niektórych rodziców i nauczycieli, że rezultatem będzie wzrost nowych zakażeń i konieczność masowego zamykania szkół.

Dwa tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego sytuacja nie wygląda alarmująco. Ministerstwo Zdrowia poinformowało na Twitterze, że dnia 16 września w trybie zdalnym pracowało 61 placówek oświatowych w Polsce, a w trybie mieszanym 170. Mimo wszystko jest to wzrost i to spory w porównaniu do sytuacji choćby sprzed tygodnia, gdy 46 placówek pracowało w trybie zdalnym, a 92 w mieszanym.

Maseczki wchodzą do szkół

Trochę to trwało, ale w końcu do ministra dotarło, że wprowadzenie maseczek ochronnych do szkół mogłoby poprawić sytuację w zatłoczonych, dzięki reformie edukacji, szkołach. Jak chwali się resort edukacji:

MEN na bieżąco reaguje na potrzeby uczniów, rodziców oraz dyrektorów szkół w związku z wprowadzonymi nowymi zasadami organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.

Kompetencje w tym zakresie zostały przyznane dyrektorom szkół, którzy, w przypadku braku możliwości zachowania dystansu podczas zajęć oraz w miejscach takich, jak korytarze czy świetlice, będą mogli wprowadzić obowiązek zakrywania ust i nosa.
Jak wyjaśnia MEN, nowe zasady zostają wprowadzone z myślą o szczególnej ochrony uczniów z chorobami przewlekłymi:

Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi: np. obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy; w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

Dyrektorzy szkół znajdujących się w strefach żółtych i czerwonych otrzymali także większe uprawnienia w zakresie kierowania uczniów na tryb nauczania indywidualnego:

Z uwagi na możliwość nauczania indywidualnego dla dzieci z orzeczeniem dodaliśmy zapis określający sposób prowadzenia takich zajęć: w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

*Zdjęcia mają charakter poglądowy
Źródła: twitter.com, dorzeczy.pl, www.bankier.pl
Fotografie: Freepik

Polecane

Może Cię zainteresować