×

Lista najcięższych grzechów według Kościoła. Za nie nie dostaniesz rozgrzeszenia!

Lista najcięższych grzechów, czyli takich, które według Kościoła Katolickiego są także śmiertelne, nie jest przesadnie długa. Wierzący muszą się ich jednak wystrzegać.

Czym jest grzech?

Grzech w teologicznym słowa tego rozumieniu jest „występkiem przeciwko prawom bożym”. Podstawą w katolicyzmie odnośnie dobrego postępowania jest 10 przykazań. Jednakże Kościół przez lata rozwijał tę koncepcję, zwłaszcza w kontekście przemian jakie zachodziły na świecie. Dlatego podzielono je na grzech lekkie (powszechne) oraz ciężkie (śmiertelne).

Wielu świętych i teologów kościoła poświęcało rozważaniom na temat grzechu całe książki, a nawet życia, aby lepiej zrozumieć czym kierować się w życiu. Jednym z czołowych znawców tego tematu był św. Tomasz z Akwinu.

W książce Św. Tomasz z Akwinu – 101 pytań i odpowiedzi znajdziemy definicję grzechu:

Każdy czyn ludzki przeciwny rozumowi jest złem moralnym. Jest zatem przeciwne rozumnej naturze człowieka być ciężarem dla innych, przez brak radości i utrudnianie im jej osiągnięcia. Jak zauważa Seneka: „Niech twego zachowania strzeże mądrość, a wówczas nikt nie oskarży cię, że jesteś nieokrzesany i grubiański”. Zatem, człowiek pozbawiony radości i dowcipnej mowy jest ciężarem dla innych, skoro w obecności innych sam nie potrafi cieszyć się ich obyczajnym rozbawieniem. W konsekwencji, taka osoba popełnia zło moralne, jest nieokrzesana i grubiańska, jak powiada Arystoteles w IV księdze Etyki Nikomachejskiej.

Pamiętajmy, że grzechy śmiertelne są to takie, które osoba wierząca popełnia w pełni dobrowolnie, w pełni świadomie i w bardzo ważnych sprawach natury moralnej.

Lista najcięższych grzechów

Najcięższe grzechy są także nazywane śmiertelnymi. Według definicji są to występki, które powodują, że człowiek nie może przystąpić do Komunii Świętej i winien się jak najszybciej wyspowiadać. Jego dusza także jest zagrożona, albowiem w przypadku śmierci może on trafić do Piekła, bądź w najlepszym razie do Czyśćca.

Na przełomie lat teolodzy wyznaczali grzechy, które są niezwykle niemiłe Bogu oraz jego prawom. Jednym z nich jest apostazja bądź zmiana wiary. Taki grzech może być odpuszczony dopiero po interwencji biskupa oraz odpowiedniej pokucie.

Kolejnym grzechem jest konkubinat. Kościół Katolicki nie daje przyzwolenia na wspólne mieszkanie par, które nie mają jeszcze ślubu. Księża wielokrotnie podkreślają istotną rolę rodziny oraz małżeństwa w życiu osób wierzących, dlatego kładą ogromny nacisk na zachowania, które ich zdaniem „rujnują życie rodzinne”.

Inne grzechy śmiertelne

Aborcja także uznawana jest za grzech ciężki, a uzyskanie rozgrzeszenia z jej powodu może być problematyczne. Jednakże Kościół Katolicki wyraźnie rozgranicza aborcję dokonaną z powodów zdrowotnych (śmierć dziecka w łonie matki bądź zagrożenie jej życia) a tej dokonanej z powodu pobudek egoistycznych. W tym wypadku osoba wierząca powinna porozmawiać ze swoim spowiednikiem. Dzieciobójstwo także jest grzechem śmiertelnym, podobnie zresztą jak zabójstwo drugiego człowieka.

Kolejnym ciężkim występkiem w religii chrześcijańskiej są akty świętokradztwa. Niszczenie miejsc kultu, wizerunku świętych czy znieważanie Najświętszego Sakramentu. Brak szacunku wobec hostii oraz jej fizyczne zniszczenie jest grzechem na tyle ciężkim, że w jego przypadku musi ingerować sam Watykan.

Jeśli jesteście osobami wierzącymi i szukacie bardziej szczegółowych informacji, warto się zgłosić do swojego kapłana.

*Zdjęcia mają charakter poglądowy
Źródła: http://www.franciszkanie-mokotow.pl/aktualnosci/parafia/38558/jak-rozrozniac-grzechy-powszednie-i-smiertelne , http://rodzinakatolicka.pl/rozdzial-jedenasty-sw-tomasz-z-akwinu-zlo-grzech-odkupienie/ , www.przewodnik-katolicki.pl
Fotografie: Pixabay (miniatura wpisu), Pixabay

Może Cię zainteresować

zamknij