×

500+ póki co, pozostanie w obecnym kształcie. Czy w przyszłości coś się zmieni?

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku program 500 plus nie doczeka się jakichkolwiek zmian. Wprowadzone przed rokiem modyfikacje umożliwiły ubieganie się o wsparcie finansowe rodzinom posiadającym jedno dziecko. Co jeszcze mogłoby ulec zmianie w programie?

Kolejne zmiany w 500 plus

Epidemia koronawirusa oraz związana z nią niepewna sytuacja gospodarcza kraju spowodowały, że zaczęły pojawiać się wątpliwości, co do tego, czy od 1 lipca 2020 roku będzie kontynuowane wypłacanie świadczenia 500 plus. Rząd stara się jednak uspokoić świadczeniobiorców i zapewnia, że wypłaty wsparcia nie są w żaden sposób zagrożone. Minister Jadwiga Emilewicz w udzielonym mediom wywiadzie zapowiedziała, że w najbliższej przyszłości nie planuje się rozbudowywania programu 500+, choć niewykluczone, że pojawią się inne programy wsparcia.

W tej kadencji nie będzie kolejnych bezpośrednich dopłat typu nowe 500 plus, ale pojawią się inne usługi wspierające rodziny.

Eksperci uspokajają, że osoby pobierające 500 plus nie powinny się martwić, ponieważ nie nie wskazuje na to, aby cokolwiek miało się zmienić. Nie przewiduje się również wzrostu wysokości świadczenia. Marlena Maląg powiedziała:

Póki co, nie planujemy waloryzacji świadczenia 500 Plus

Minister podsumowała cztery lata działania programu 500 plus, przypominając, że od początku istnienia programu łącznie ponad 100 miliardów złotych zostało rozdzielone pomiędzy 6,5 miliona polskich dzieci. Wiele osób pobierających wsparcie uważa, że ze względu na wzrost inflacji powinna nastąpić waloryzacja świadczenia 500+. Rodziny zwracają uwagę na to, że ceny rosną i dlatego 500 złotych nie daje już tak wielu możliwości jak jeszcze przed rokiem.

Czy coś się zmieni?

Póki co, nie istnieją żadne konkretne plany, co do tego jak program może zmienić się w przyszłości. Jakiś czas temu, ekonomiści Pekao SA sugerowali, aby program 500 plus rozbić na: 600 plus dla pracujących i 400 plus dla niepracujących. W ten sposób możliwe byłoby wyeliminowanie problemu celowego unikania pracy, aby otrzymać świadczenie. Oczywiście takie rozwiązanie nie dotyczyłoby rodziców i opiekunów, którzy nie mogą podjąć pracy, np. z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Od 2016 roku, kiedy to wprowadzono w życie program 500 plus, pojawiło się kilka istotnych zmian. Od zeszłego roku świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje na każde dziecko. Przypomnijmy, że na początku istnienia programu pieniądze przysługiwały tylko na drugie i kolejne dziecko. 500 plus może być wypłacane do momentu ukończenia 18 roku życia. Aby otrzymać świadczenie nie trzeba wykazać określonej wysokości dochodów. Wcześniej to kryterium było kluczowe w procesie ubiegania się o pomoc finansową na pierwsze dziecko. 500 plus mogą otrzymać: rodzice, opiekunowie prawni dziecka (ustanowieni przez sąd), rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, interwencyjne ośrodki preadopcyjne oraz dzieci w ośrodkach rodzinno-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego.

Źródła: next.gazeta.pl, swiadczenie-na-pierwsze.html, pl.wikipedia.org
Fotografie: Twitter.com

Może Cię zainteresować