×

Kobiety w Polsce będą księżmi. Na naszych oczach dokonuje się wielka zmiana

Kobiety w Polsce będą księżmi. W Warszawie podjęto zaskakującą decyzję, która całkowicie odmienia wizję współczesnego Kościoła. W oparciu o uchwałę Synodu od początku 2022 roku kobiety będą miały możliwość sprawowania posługi kapłańskiej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim.

Religijna rewolucja

Od ponad 70 lat w Polsce toczyła się burzliwa dyskusja dotycząca ordynacji kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Już w 1963 roku absolwentki teologii miały możliwość wejścia w urząd nauczania kościelnego. Katechetki uczyły, odprawiały nabożeństwa oraz podejmowały pracę duszpasterską w parafiach. Ich perspektywy kariery kościelnej były jednak ograniczone.

Rzecznik Kościoła, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska tłumaczy:

Za wnioskiem Synodalnej Komisji Kobiet głosowało 45 osób, 13 było przeciw, 1 głos był wstrzymujący. Zgodnie z procedurą, uchwalenie wniosku dotyczącego zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego wymaga uzyskania większości 2/3 głosów.

Bp Jerzy Samiec powiedział, że Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce posiada urząd duchownego w trzech stopniach. Może on być realizowany w formie diakona, prezbitera lub biskupa. Duchowny, cytowany przez Dzień Dobry TVN wyjaśnia na czym polega najnowsza zmiana.

Do tej pory mieliśmy możliwość dopuszczenia do posługi diakona mężczyzn i kobiet. Natomiast do posługi prezbitera, powszechnie nazywanego księdzem, tylko mężczyzn. Natomiast decyzja synodu spowodowała, że do posługi prezbitera czy w przyszłości biskupa, mogą być ordynowane osoby bez względu na płeć.

Warunkiem do bycia ordynowanym jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku teologii ewangelickiej. W Polsce istnieje tylko jedna uczelnia, która kształci w tym kierunku. Jest nią Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.

Naszych przyszłych duchownych kształcimy na wydziale teologicznym w sekcji ewangelickiej ChAT.

Kobiety w Polsce będą księżmi

Bp Jerzy Samiec stwierdził, że póki co nie wiadomo, czy kobiety w ogóle będą zainteresowane sprawowaniem tej formy posługi.

Na razie nie wiemy, czy będą chciały pracować w Kościele, być ordynowane. Nie wiemy także, czy Kościół poszczególne osoby dopuści do służby. To są pytania otwarte, na które nie ma odpowiedzi.

W chwili obecnej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce jest kilkadziesiąt kobiet, które ukończyły teologię ewangelicką.

W tym momencie otwiera się przed nimi droga do starania się o ordynację. Najpierw Kościół musi potwierdzić powołanie, które dana osoba odkrywa, a następnie wprowadzić ją na ścieżkę praktyk, a później dopuszczenia do ordynacji.

Duchowny powiedział, że podczas studiów Kościół otacza opieką osoby, które chciałyby w przyszłości pracować we wspólnocie.

Mamy regularne spotkania duszpasterskie. Wysyłamy takie osoby na praktyki. Otrzymujemy opinie. Po analizie zgromadzonych danych i rozmowie z zainteresowanymi studentami oraz ich opiekunami biskup decyduje, czy kogoś dopuszcza do praktyki kandydackiej na rok. Po tym czasie konsystorz dopuszcza daną osobę do pierwszego egzaminu kościelnego, bądź wysyła na drugi rok praktyki w innym miejscu, by przyjrzeć się, czy nadaje się do bycia duchownym. Jeśli opinie są pozytywne wówczas taka osoba składa wniosek do konsystorza Kościoła, który dopuszcza do egzaminu. Wyznaczane są tematy prac i zadań, które trzeba w ciągu trzech miesięcy przygotować. Egzamin zdaje się przed kościelną komisją. Jego pozytywny wynik pozwala wystąpić o ordynację.

Jak będzie w praktyce?

Osoba ordynowana przez pięć lat posiada stanowisko wikariusza. Po upływie trzech lat może przystąpić do egzaminu umożliwiającego samodzielne administrowanie parafią. Kariera w Kościele nie wiąże się w przypadku kobiet absolutnie z żadnymi wyrzeczeniami. Panie, które zdecydują się na macierzyństwo mogą liczyć na urlop macierzyński, który przewiduje polskie prawo.

Bp Samiec kontynuuje:

Należy zadeklarować, czy będzie on trwał sześć miesięcy, czy rok. Jako Kościół respektujemy i będziemy stosować wszystkie regulacje obowiązujące w polskim prawie pracy. Podczas urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego kobiety księdza w parafii zostanie zapewnione zastępstwo.

W 2008 roku Synodalna Komisja Teologii i Konfesji wydała orzeczenie, że nie widzi przeszkód natury teologicznej w kwestii sprawowania urzędu księdza przez kobiety. Od 1999 roku w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce kobiety mogły być diakonami. Miały także prawo podejmowania pracy charytatywnej, ewangelizacyjno-misyjnej oraz pomocniczej służby Słowa Bożego. Oznacza to, że kobiety mogły sprawować nabożeństwa a od 2016 roku udzielać wszystkich sakramentów. Wciąż jednak zakazane było samodzielne prowadzenie parafii przez kobietę.

Kościół Ewangelicko-Augsburski liczy w Polsce ok. 62 000 wiernych zebranych w sześciu diecezjach. Ponad połowa luteranów zamieszkuje rejon Śląska Cieszyńskiego. Pierwsze trendy reformacyjne dotarły do regionu zaraz po wystąpieniu Marcina Lutra w 1517 roku.

Fotografie: Ucanews (miniatura wpisu), Facebook

Może Cię zainteresować

zamknij