×

Powrót dzieci do szkół. Minister nauki, Przemysław Czarnek odpowiada

Kiedy dzieci wrócą do szkól? Minister Czarnek zapewnia, że chociaż modli się o to, by stało się to jak najszybciej, to osobiście pozostaje realistą.

Nauka zdalna do 29 listopada

Rozpoczęty 1 września w trybie stacjonarnym rok szkolny od początku budził wiele emocji. Uczniowie po raz pierwszy od marca tłumnie pojawili się w szkołach, co wywołało wiele pytań na temat bezpieczeństwa epidemiologicznego i zachowania rygorów sanitarnych. Nauczyciele mają żal do ministra edukacji o to, że zrzucił na nich odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, nie zapewniając wystarczającej pomocy, za wyjątkiem urządzeń do dezynfekcji rąk. Epidemiolodzy zaś ostrzegali, że szkoły mogą być źródłem zakażeń, bo chorujące bezobjawowo dzieci i młodzież będą roznosić koronawirusa i zarażać wszystkich wokół.

Do tej pory nie została jednoznacznie udowodniona zależność między otwarciem szkół a wzrostem zachorowań. Mimo to kiedy krzywa sięgnęła 20 tysięcy przypadków dziennie, rząd podjął decyzję o przeniesieniu uczniów klas VI-VIII, ponadpodstawowych i wyższych w tryb nauczania zdalnego, a od wczoraj dołączyły również dzieci z klas I-III.

Pixabay

Kiedy dzieci wrócą do szkół?

Ambitne założenie było takie, że dzieci posiedzą w domach do 29 listopada, jednak już teraz wygląda to na mało realne. Przyznaje to sam minister edukacji Przemysław Czarmek, który wczoraj wyznał w wywiadzie, że chociaż modli się o dotrzymanie zakładanego terminu, to osobiście pozostaje realistą.

W rozmowie z Polsat News ujawnił, że nie jest w stanie określić wariantu pesymistycznego, chociaż wcześniej wspominał o styczniu przyszłego roku. Jak powiedział:

Mam nadzieję, że przez te trzy tygodnie sytuacja pandemiczna w Polsce zostanie wyhamowana.

Czarnek podkreślił, że zdaje sobie sprawę z tego, że nauka zdalna odbiega jakością od tradycyjnej edukacji:

Nauka zdalna nie zastąpi stacjonarnej – zgadzam się z tymi opiniami, ale taka jest sytuacja – dzisiaj jedyną bezpieczną formą nauczania w tych warunkach – nie tylko dla uczniów, ale dla rodziców i całego społeczeństwa – jest na ten moment nauka zdalna.

Przy okazji przejścia na naukę zdalną wyszły na jaw braki technologiczne, tak po stronie uczniów jak i nauczycieli. Dlatego rząd obiecał pedagogom 500 + na zaopatrzenie się w niezbędny sprzęt. Czarnej wyjaśnił, jak on osobiście widziałby te zakupy:

To są sprzęty, takie dodatkowe akcesoria, by uatrakcyjnić i ulepszyć tę naukę zdalną.

nauczanie zdalne do stycznia
Twitter
Źródła: wiadomosci.radiozet.pl, www.popularne.pl
Fotografie: Pikrepo

Może Cię zainteresować

zamknij