in

Jak zrobić bibliografię?

Maturzyści i studenci zwykle spotykają się z koniecznością wykonania bibliografii. Jednak wielu przysparza to nie lada trudności. Osoby, które robią bibliografię muszą przede wszystkim wiedzieć czym ona jest i co w niej zawrzeć.

Od początku – czyli co to bibliografia?

Bibliografia jest spisem wszystkich materiałów wykorzystanych w pracy licencjackiej, pracy magisterskiej lub prezentacji maturalnej. Należy uwzględnić w niej książki i artykuły prasowe, dokumenty, wywiady, a nawet reklamy z których czerpaliśmy wiedzę. Czemu służy bibliografia? Dzięki niej egzaminatorzy sprawdzający pracę będą mogli sprawdzić czy zawarte w nich informacje nie są wymysłem autora. Oczywiście zwykle nie przeglądają oni każdej z wymienionych pozycji, jednak w razie wątpliwości co do jakiegoś fragmentu mogą go po prostu szybko zweryfikować.

Jak zrobić bibliografię?

Bibliografię umieszczamy na końcu pracy, a wpisy w niej powinny być ułożone alfabetycznie. Ma ona postać numerowanej listy. Schemat wpisu w bibliografii jest następujący: autor, tytuł, miejsce, rok wydania. W przypadku książek podzielonych na tomy należy wskazać, z którego tomu czerpaliśmy wiedzę. Robimy to przy użyciu skrótu „t.”, po którym podajemy numer tomu. Gdy książka ma kilku wydawców wystarczy tylko wypisanie pierwszego. Sporządzając prezentację maturalną w przypisie należy zamieścić numer ISBN publikacji. Nie możemy go jednak przedzielić na 2 linijki. Całość numeru musimy umieścić w jednej linii. Powinien on znajdować się na końcu każdej informacji. Wszystkie źródła umieszczone w bibliografii muszą być legalne. Oznacza to, że nie mogą łamać praw autorskich. Należy upewnić się czy tak jest szczególnie w przypadku stron internetowych. W przypadku wywiadów musimy umieścić nazwisko osoby, z którą została przeprowadzona rozmowa i dziennikarza prowadzącego wywiad. Kiedy posługujemy się informacjami ze stron internetowych należy uwzględnić również datę publikacji konkretnego tekstu.

jak zrobić bibliografięUdostępnij

Informacje – gdzie znaleźć?

Poszukiwanie informacji, które należy zawrzeć w bibliografii nie jest trudne. W przypadku książek wszystkie powinny być zamieszczone na karcie tytułowej. Dane w dokumentach elektronicznych mogą być zawarte na stronie pełniącej rolę strony tytułowej. Jeśli jednak takiego ekranu nie ma musimy znaleźć je w innym miejscu. Nie możemy odpuścić zamieszczenia informacji. Kiedy nie wiemy skąd je wziąć lepiej zrezygnować z używania danej publikacji niż nie uwzględnić jej w bibliografii.

Gdzie napisać bibliografię?

Bibliografię najczęściej piszemy w Wordzie. Program ten posiada opcję pozwalającą na stworzenie bibliografii. W tym celu należy wybrać zakładkę „odwołania”, następnie kliknąć w pole „wstaw cytat” i „dodaj nowe źródło”. Po tym wyświetli się okno, w którym będziemy mogli wpisać wszystkie dane. Gdy dodamy wszystkie cytowane źródła wybieramy pole „bibliografia” i klikamy przycisk „wstaw bibliografię”. W przypadku bibliografii przyjętą normą jest czcionka „Times New Roman” w rozmiarze 12. Zwykle stosujemy interlinię 1,5.

Fotografie: pixabay.com