×

Jak będzie wyglądać nowy rok szkolny? Są wytyczne od MEN i sanepidu

Już za niecały miesiąc dzieci rozpoczną naukę. Jak będzie wyglądać nowy rok szkolny 2021/2022? MEN i sanepid przygotowały wytyczne w tej sprawie. Rodzice uczniów są zaniepokojeni.

Jak będzie wyglądać nowy rok szkolny?

Edukacja podobnie, jak inne gałęzie państwowe od miesięcy cierpi z powodu koronawirusa. Nauka zdalna ma tyle samo zwolenników, co i przeciwników. Dlatego rodzice oraz uczniowie z ogromnym zainteresowaniem czekali na dalsze informacje dotyczące obostrzeń szkolnych. Okazuje się, że większość z nich powróci od 1 września 2021 roku.

Podstawą będą szczepienia dla pracowników szkół i uczniów w określonych grupach wiekowych. Do przestrzegania odpowiednich przepisów zobowiązano samych dyrektorów placówek. W oficjalnych wytycznych MEN oraz sanepidu czytamy:

Dyrektorzy szkół zostaną zobligowani do modyfikacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego o treści związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i profilaktyką chorób zakaźnych na podstawie diagnozy czynników chroniących i ryzyka dla szkoły. Następnie kuratorzy oświaty będą prowadzili monitoring w zakresie przygotowywanych przez szkoły programów wychowawczo-profilaktycznych, z uwzględnieniem wyników aktualnej diagnozy.

Nacisk jest tutaj kładziony na: organizację zajęć, higienę, czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń i powierzchni. Wytyczne będą także dotyczyć gastronomii, a także postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

Jak będzie wyglądać nowy rok szkolny
Twitter

Obostrzenia powracają

Uczniowie powinni dostawać się do szkoły z pominięciem transportu miejskiego, o ile to możliwe. Ponadto, powinni korzystać ze środków, które zapewniają im możliwość zachowania dystansu społecznego (rower, hulajnoga etc.). Odbierani mogą być przez opiekunów, którzy nie mają żadnych objawów zakażenia.

Poza tym, wraca obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz maseczki. W przypadku zakrywania ust i nosa obowiązek będzie dotyczył wyłącznie obszarów wspólnych, gdzie zachowanie bezpiecznej odległości nie będzie możliwe. Dezynfekcja będzie także dotyczyła ław szkolnych oraz biurek nauczycieli. Ławki powinny być od siebie oddalone, aby tworzyć bezpieczne sieci.

W dokumencie znajdziemy także zapis o „indywidualnym toku nauczania”. Sugeruje on, aby w miarę możliwości klasy miały tak zorganizowane zajęcia, aby uwzględniano w nich m.in. korzystanie z przerw, godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły czy zajęcia na boisku.

Jak będzie wyglądać nowy rok szkolny
Twitter

Nauczyciele mają zgłaszać wszelkie objawy infekcji

Podobnie, jak w zeszłym roku nauczyciele pełnią także rolę ochronną. Jeśli któryś z uczniów wykazuje objawy zakażenia, pracownik placówki ma obowiązek to zgłosić:

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Zajęcia z kolei mają być prowadzone w taki sposób, aby „dbać o stan psychiczny uczniów”:

Zajęcia należy prowadzić w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań.

Według zapewnień ministerstwa od 2 sierpnia szkoły powinny otrzymywać odpowiednie materiały sanitarne.

Jak będzie wyglądać nowy rok szkolny
Twitter
*Zdjęcia mają charakter poglądowy
Źródła: wiadomosci.onet.pl, www.edziecko.pl, tvn24.pl
Fotografie: Freepik (miniatura wpisu), Twitter

Może Cię zainteresować

zamknij