×

Prawie 10 milionów osób otrzyma dodatkowe świadczenie. Będzie ono wypłacane już w maju

Emeryci i renciści mogą odetchnąć z ulgą. Rząd w czwartek przyjął ostatecznie projekt ustawy w sprawie tzw. „Emerytury plus”, co podsumowano aplauzem. Za uchwaleniem projektu głosowało 396 posłów, zaledwie 3 było przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. Przypomnijmy, że w związku z zapadniętą decyzją, wspomniani wcześniej emeryci i renciści otrzymają dodatkowo i jednorazowo 1100 złotych brutto, czyli około 888 złotych netto.

Poprawki, które zostały odrzucone

Choć ustawa została uchwalona, sejm ostatecznie odrzucił wszelkie poprawki zgłoszone przez opozycję. Wśród nich było między innymi „trzynaste świadczenie”, które miałoby być wypłacane i waloryzowane każdego roku.

Oni będą mogli liczyć na „trzynastkę”

Na dodatkowe, trzynaste świadczenie mogą liczyć osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, służb mundurowych, emerytury pomostowe, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także renty inwalidów wojennych i wojskowych.

To państwo odbudowaliście Polskę po II wojnie światowej, kładliście fundamenty pod wolną Polskę… To, że Polska dziś pięknie rozkwita, to również państwa zasługa. Dziękujemy – powiedział na konferencji Mateusz Morawiecki

„Zwykli” emeryci dostaną świadczenie pieniężne z ZUS-u lub KRUS-u. Pieniądze dla emerytowanych funkcjonariuszy czy żołnierzy wypłacą z kolei poszczególne ministerstwa.

„Trzynasta emerytura” także dla osób pobierające matczyną emeryturę

Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja, że „trzynastka” nie będzie dotyczyć osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub tzw. matczyną emeryturę. Resort rodziny ostatecznie poprawił jednak projekt ustawy zakładający wypłatę „trzynastek” po tym, jak całą sprawę opisał Fakt. Ostatecznie więc osoby, które pobierają świadczenia rodzicielskie, także będą mogły liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki.

W sumie świadczenie będzie przysługiwało ponad 9,8 mln osób (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych).

Jak poinformował resort rodziny, koszt netto jednorazowego świadczenia wyniesie około 10,8 mld zł

Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych, tj. części 29 – Obrona narodowa, części 37 – Sprawiedliwość oraz części 42 – Sprawy wewnętrzne na 2019 r. – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy

Kiedy zostanie wypłacona „trzynastka”?

Świadczenie ma zostać wypłacone wszystkim uprawionym w maju wraz z majową emeryturą lub rentą. Co ważne, nie trzeba składać dodatkowych wniosków, by je otrzymać. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza.

Może Cię zainteresować

zamknij