×

Całkowity zakaz na Mazowszu! Co o takich restrykcjach sądzą mieszkańcy?

Całkowity zakaz na Mazowszu! Do tej pory na tak odważny krok zdecydował się tylko Kraków. Teraz w jego ślady poszło również jedno z miast w województwie mazowieckim. A co na ten temat sądzą mieszkańcy?

Kraków był pierwszy

1 września 2019 roku Kraków stał się pierwszym polskim miastem, w którym wprowadzono zakaz palenia w piecach paliwami stałymi– mieszkańcy nie mogą ogrzewać budynków ani węglem, ani drewnem. Ten zakaz dotyczy nie tylko pieców czy palenisk węglowych, ale i kominków oraz ciężkich, stacjonarnych grillów. Warto dodać, że mieszkańcy nadal mogą używać sezonowych grillów, rusztów i rożen rozkładanych okazjonalnie.

Decyzja była podyktowana fatalnym stanem powietrza w mieście. W samym Krakowie z powodu chorób związanych ze smogiem, co roku umiera kilkaset osób!

Władze miasta od początku zapewniały, że Kraków jest przygotowany na wdrożenie nowych rozwiązań w życie. Każdy mieszkaniec miasta, który łamie zakaz, może zostać ukarany mandatem w wysokości do 500 złotych lub grzywną w wysokości do 5 000 złotych.

Całkowity zakaz na Mazowszu

Teraz w ślad Krakowa idzie również jedno z miast na Mazowszu. Podkowa Leśna zakazuje palenia węglem! To pierwsza tego typu regulacja w województwie mazowieckim. Zakaz będzie dotyczył również rozpalania w kominkach w dni, w które norma powietrza zostanie przekroczona (tzw. ustawa kominkowa). To oznacza kiepskie wieści dla mieszkańców Podkowy Leśnej, którzy lubili spędzać chłodne wieczory przy rozpalonym kominku.

Gdy zamontowaliśmy w mieście pierwszy czujnik antysmogowy, okazało się, że zaczyna on wariować głównie w piątkowe wieczory, weekendy czy dłuższe wolne. Widać było, że nie chodzi o niezbędne ogrzewanie domów, ale rekreacyjne palenie w kominkach. Zresztą przeprowadzone w zeszłym roku w mieście badania wykazały, że nawet 72 proc. smogu w Podkowie pochodzi z biomasy

– twierdzi Agata Brzozowska-Kempf ze stowarzyszenia Podkowa Bez Smogu w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Chociaż wprowadzony w Krakowie zakaz wzbudzał wiele kontrowersji, nikt nie miał wątpliwości, że podjęcie drastycznych środków jest konieczne, aby chronić zdrowie i życie mieszkańców. Natomiast w Podkowie Leśnej zarówno radni, aktywiści, jak i sami mieszkańcy miasta, wydają się być zgodni co do zasadności wprowadzenia nowego zakazu. Projekt przyjęto. Czy uda się rozwiązać problem smogu w mieście?

W Podkowie mamy jeszcze ok. 40-50 domów opalanych węglem. To problem, bo na terenie miasta rośnie gęsty i stary drzewostan, który zatrzymuje powietrze, również to zanieczyszczone. Nie ma klinów napowietrzających, które wywiałyby smog. Czyli sami się trujemy

– dodaje Brzozowska-Kempf.

Burmistrz Podkowy Artur Tusiński chwali mieszkańców miasta i podkreśla, że ustawa jest „wyrazem ich świadomości”.

Fotografie: Twitter