×

Banki zwrócą klientom pieniądze. Jest decyzja w tej sprawie

Banki zwrócą klientom pieniądze, którzy zaciągnęli pożyczki bądź kredyty. Działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyniosły skutek.

Banki zwrócą klientom pieniądze

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już 2016 roku wydał stanowisko, odnośnie rozliczania się z pobranych kredytów. Według tejże opinii instytucja finansowa powinna rozliczyć się z klientem w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego.

Chodzi o obliczanie odsetek zgodnie z metodą liniową. Polega to na tym, że instytucja finansowa dzieli wszystkie koszty przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa. Następnie wynik mnożony jest przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania i tę kwotę powinna oddać konsumentowi.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poparł interpretację UOKiK we wrześniu 2019 roku. Oznacza to, że banki w Polsce zwrócą klientom pieniądze za błędne rozliczenie. Mowa tutaj o kwocie prawie 1,5 mld złotych.

Dotyczy to podmiotów takich jak: Alior Bank, BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, mBank, Millennium Bank, Nest Bank, PKO BP, Pekao SA, Santander Bank Polska, Santander Consumer Bank i Volkswagen Bank Polska. Z kolei w stosunku do Plus Bank oraz Banku Handlowego urząd oczekuje, że dostosują swoje praktyki do nowych wytycznych.

Jak tłumaczy Tomasz Chróstny, prezes UOKiK:

Łączna kwota, jaką sektor bankowy ma do zwrotu to około 1,5 mld zł. Odbyłem wiele spotkań z branżą finansową, podczas których mówiłem o tym, że przy obliczaniu zwrotu powinno się stosować metodę liniową.

Jest ona także zrozumiała dla konsumentów, przejrzysta i sprawiedliwa. Takie stanowisko przekazałem bankom i firmom pożyczkowym w toku prowadzonych działań. Branża przyjęła postulowaną przez Urząd liniową metodę rozliczeń.

Klienci mogą zgłosić się po zwroty

UOKiK przypomina o możliwości zwrotu części środków ze spłaconego wcześniej kredytu konsumenckiego lub pożyczki. Jednakże umowa musiała zostać zawarta przed wejściem w życie ustawy o kredycie konsumenckim, tj. po 18 grudnia 2011 roku. Wcześniejsze kredyty oraz pożyczki nie są brane pod uwagę.

Terminy przedawnienia roszczeń wynoszą 10 lat dla spłat dokonanych przed 9 lipca 2018 roku. Z kolei przedawnienie po tej dacie wynoszą 6 lat. UOKiK przygotowało specjalny kalkulator, który pomoże obliczyć wysokość sumy, którą powinien otrzymać klient od banku.

Przygotowano także gotowe formularze, które po wypełnieniu należy wysłać do instytucji finansowej.

Źródła: www.parkiet.com, alebank.pl, www.rp.pl, www.money.pl
Fotografie: Pixabay (miniatura wpisu), Facebook, Pixabay

Może Cię zainteresować

zamknij