×

Aktualne obostrzenia w Polsce. Obowiązują do końca tego miesiąca!

Aktualne obostrzenia w Polsce. Wielu Polaków zapomina o tym, że nadal obowiązują nas restrykcyjne przepisy sanitarne. Warto upewnić się, że znamy wszystkie wytyczne, dotyczące funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości. Ich naruszenie może bowiem skończyć się wysokim mandatem.

Czwarta fala wciąż trwa

Epidemia koronawirusa wciąż nie odpuszcza. Pomimo tego, że w ostatnich dniach za sprawą dramatycznych wydarzeń na granicy, walka z COVID-19 zeszła na drugi plan, to ani na moment nie powinniśmy zapominać, że zagrożenie nadal istnieje.

Tylko dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 14 442 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. W ciągu minionej doby z powodu COVID-19 śmierć poniosło 13 osób. Zmarły również 33 osoby, cierpiące na choroby współistniejące. Można się spodziewać, że po długim weekendzie, w okolicy wtorku i środy nastąpi gwałtowny przyrost nowych zakażeń.

Na razie nie wiadomo, czy rząd zdecyduje się na wprowadzenie lockdownu, ale nie ulega wątpliwości, że taki scenariusz jest możliwy. Tymczasem warto zapoznać się z obowiązującymi w tej chwili obostrzeniami. Ich znajomość pozwoli uniknąć nieprzyjemnych mandatów.

Aktualne obostrzenia w Polsce

Nie można wykluczyć, że już niebawem rządzący podejmą decyzję o wprowadzeniu dodatkowych restrykcji. Stale rosnąca liczba zakażeń koronawirusem daje podstawy do zaostrzenia reżimu sanitarnego.

#1 Dystans społeczny i maseczki

W całej Polsce nadal obowiązuje nakaz utrzymywania dystansu społecznego wynoszącego co najmniej 1,5 metra. Przepis nie dotyczy wyłącznie rodziców z dziećmi do 13. roku życia, osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym oraz osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osób niemogących się samodzielnie poruszać oraz ich opiekunów.

Na terenie całego kraju w przestrzeniach zamkniętych wciąż należy zasłaniać za pomocą maseczki usta i nos. Zasada ta dotyczy terenów wspólnych nieruchomości (np. na klatce schodowej), komunikacji miejskiej oraz pociągów. Oprócz tego, twarz należy zakrywać w sklepach, galeriach handlowych, bankach, na targach i na poczcie. Maseczki nie można zdejmować w zakładach pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Przepis nie obowiązuje jedynie w sytuacji, gdy pracodawca postanowi inaczej.

Maseczki należy także nosić w pracy wymagającej bezpośredniego kontaktu z klientem, w kinie i teatrze, u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu. Identycznie wygląda sytuacja w przypadku kościołów, szkół, uczelni, urzędów oraz pozostałych budynków użyteczności publicznej.

aktualne obostrzenia w Polsce 4
Freepik

#2 Kwarantanna

W przypadku podróżnych przybywających do Polski państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji przepisy zakładają konieczność odbycia 10-dniowej kwarantanny. Istnieją jednak sytuacje, w których można być z niej zwolnionym. Należą do nich:

  • zaszczepienie pełnym cyklem szczepienia (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy). Od podania ostatniej dawki szczepienia musi upłynąć co najmniej 14 dni;
  • przebycie zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR;
  • negatywny wynik testu na COVID-19, wykonanego do 48 godzin przed przekroczeniem granicy, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim.

Przepisy nie mają zastosowania w przypadku dzieci do 12. roku życia, które podróżują pod opieką dorosłych, zaszczepionych przeciwko COVID-19 lub posiadających negatywny wynik testu na COVID-19. Z kwarantanny zwolnieni są także Polacy podlegający założeniom z §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

aktualne obostrzenia w Polsce 12
Freepik

#3 Kultura i rozrywka

Muzea i galerie sztuki nadal funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym. Oznacza to, że obowiązuje w nich limit osób wynoszący 1 os. na 10 m kwadratowych. W przypadku kin dopuszcza się maks. 75 proc. obłożenia. Przez cały czas trwania seansu należy zakrywać usta i nos.

Teatry, opery i filharmonie, które działają na świeżym powietrzu mogą funkcjonować przy 75-procentowym obłożeniu. Konieczne jest przy tym zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami. W wydarzeniu może uczestniczyć do 250 osób. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Z kolei w pomieszczeniach opery, teatry i filharmonie muszą działać w ścisłym reżimie sanitarnym. Wymagane jest zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami. Wszyscy muszą zakrywać usta i nos. Na każdą osobę powinno przypadać minimum 10 m2 powierzchni. Domy i ośrodki kultury mogą działać na otwartym powietrzu oraz w pomieszczeniach z zastrzeżeniem obłożenia nieprzekraczającego 75 proc. uczestników. Należy zagwarantować, że wszyscy będą zakrywali usta i nos.

aktualne obostrzenia w Polsce 5
Freepik

#4 Zgromadzenia i imprezy

We wszystkich typach zgromadzeń dopuszcza się uczestnictwo maksymalnie 150 osób. Wszyscy mają obowiązek zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Co więcej, odległość między zgromadzeniami musi wynosić przynajmniej 100 m. Spotkania i imprezy na świeżym powietrzu albo w lokalu mogą gromadzić maks. 150 osób. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu dystansu między stolikami. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Wesela, komunie, konsolacje itp. mogą odbywać się zarówno na świeżym powietrzu, jak i w lokalach. Jedynym ograniczeniem jest limit osób, który nie może przekroczyć 150 oraz konieczność przestrzegania dystansu między stolikami. W tym przypadku limit również nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

aktualne obostrzenia w Polsce 13
Freepik

#5 Granice i ruch międzynarodowy

Osoby podróżujące spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji muszą koniecznie odbyć kwarantannę. Dopiero po upływie 7 dni mogą wykonać test, który w sytuacji uzyskania negatywnego wyniku, zwalnia z 3 ostatnich dni kwarantanny. 

Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż jedną dobę i posiadają bilet lotniczy na wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin, nie muszą odbywać kwarantanny.

Ze względu na napiętą sytuację na granicy z Białorusią, przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym w tym regionie zostało wstrzymane.

aktualne obostrzenia w Polsce 9
Twitter

#6 Opieka i edukacja

Żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe oraz średnie pracują bez zmian.

aktualne obostrzenia w Polsce
Freepik

#7 Usługi

Lokale gastronomiczne działają w ścisłym reżimie sanitarnym. Oznacza to, że mogą posiadać maks. 75-procentowe obłożenie. W dalszym ciągu istnieje obowiązek utrzymywania dystansu między stolikami. Identycznie wygląda sytuacja w przypadku hoteli.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne są otwarte i mają możliwość działania w ścisłym reżimie sanitarnym. Limity osób nie dotyczą obywateli w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 oraz zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12 r.ż.

Freepik

#8 Handel

Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe działają w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit osób, wynoszący maks. 1 os. na 10 m kwadratowych.

aktualne obostrzenia w Polsce 11
Freepik

#9 Transport

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób. W środkach transportu publicznego możne w tym samym czasie przebywać nie więcej osób niż 100 proc. pasażerów.

aktualne obostrzenia w Polsce 6
Freepik

#10 Sport i rekreacja

Siłownie, kluby, centra fitness, baseny oraz aquaparki, stoki narciarskie mogą działać w reżimie sanitarnym. Limit osób wynosi maks. 1 os. na 10 m kwadratowych. Baseny, aquaparki i obiekty sportowe zamknięte działają przy zachowaniu maks. 75 proc. obłożenia obiektu.

Publiczności można udostępniać nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc. Co drugie siedzenie na widowni powinno być puste, licząc w rzędach naprzemiennie. Wydarzenia sportowe w obiektach na świeżym powietrzu mogą się odbywać z udziałem maks. 50 proc. publiczności.

Podczas zajęć i wydarzeń sportowych, odbywających się poza obiektami sportowymi, obowiązuje limit do 500 osób. Limit nie ma zastosowania w przypadku osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Freepik

#11 Uroczystości religijne

W miejscach kultu religijnego obowiązują limity osób, wynoszące maks. 75 proc. obłożenia. Podobnie jak w pozostałych przypadkach, limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

aktualne obostrzenia w Polsce 7
Freepik

#12 Sanatoria, uzdrowiska, rehabilitacja

Działalność uzdrowiskowa została wznowiona już jakiś czas temu. Należy jednak pamiętać, że przed rozpoczęciem stacjonarnej rehabilitacji leczniczej należy uzyskać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub zaszczepić się przeciw COVID-19.

Test powinien zostać wykonany nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Freepik

Aktualne obostrzenia obowiązują do 30 listopada 2021 roku

*Zdjęcia mają charakter poglądowy
Fotografie: Facebook, Freepik, Twitter

Może Cię zainteresować

zamknij