×

Ministerstwo Rodziny przypomina, że pieniądze z programu 500 plus mogą otrzymywać wyłącznie osoby mieszkające w Polsce. Mieszkając za granicą tracimy możliwość pobierania świadczenia. Ustawa przewiduje tylko jeden wyjątek od tej zasady.

500 plus tylko dla rodziców mieszkających w Polsce

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z pytaniami dotyczącymi 500 plus zgłasza się wielu rodziców. Większość z nich chce wiedzieć, czy będąc zameldowanym w Polsce, ale mieszkając za granicą, mogą otrzymać świadczenie na dziecko. Nowa szefowa resortu, Bożena Borys-Szopa, udzieliła odpowiedzi w jednej ze swoich wypowiedzi:

Chcemy rozwiać wszelkie wątpliwości, w tym zakresie nic się nie zmieniło od 1 lipca br. Przypominam więc, że w przypadku zamieszkiwania całej rodziny na terytorium innego państwa – w odniesieniu do wszystkich świadczeń rodzinnych, również świadczenia wychowawczego 500+ – ma zastosowanie wyłącznie ustawodawstwo krajowe tego państwa

500 plus tylko w Polsce – chyba, że za granicą mieszka tylko jeden rodzic

To oznacza, że jeśli rodzice razem z dziećmi mieszkają na terytorium innego państwa, nie mogą pobierać świadczenia z Polski. Mogą za to dostawać pieniądze z programów społecznych krajów, w których mieszkają.

Odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, gdy jeden rodzic pracuje w innym państwie UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, a drugi mieszka z dziećmi w Polsce. Wtedy prawo do świadczenia ustala się na podstawie unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Trzeba przy tym zaznaczyć, że rodzic nie może pobierać na te same dzieci świadczeń w obu krajach.

Kłamiąc we wniosku narażamy się na egzekucję administracyjną

Jeżeli rodzic spróbuje oszukać urzędników i we wniosku nie poinformuje, że mieszka poza granicami Polski, musi liczyć się z konkretnymi konsekwencjami. Pieniądze pobrane z 500 plus zostaną uznane za nienależnie pobrane świadczenie i będzie je trzeba zwrócić. Niesłusznie pobrane środki podlegają egzekucji na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

500 plus – rodzice mogą składać elektroniczne wnioski

Skąd tyle pytań i wątpliwości? Z 1 lipca program ruszył w rozszerzonej wersji. Możliwość pobierania 500 plus na pierwsze dziecko oznacza, że wzrosła liczba uprawnionych do świadczenia. Wniosek elektroniczny można złożyć za pomocą portalu [email protected], platformy usług elektronicznych ZUS albo bankowości elektronicznej. Według rządowych zapewnień, jeżeli pośpieszycie się ze złożeniem wniosku, otrzymacie 500 plus już w lipcu.

Polecane

Może Cię zainteresować