×

500 plus na nowych zasadach. Trzeba złożyć odpowiedni wniosek, by dostać pieniądze

500 plus na nowych zasadach. Wnioski będzie można składać już o 1 lutego. W jaki sposób należy złożyć wniosek i co się zmieni w nowym okresie świadczeniowym 2022/2023, który będzie trwał od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku?

Dla kogo 500 plus?

Świadczenie w ramach programu 500+, które jest przyznawane bez względu na dochody rodziców, przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia. O świadczenie mogą ubiegać się rodzice lub opiekun faktyczny, który w celu przyjęcia dziecka na wychowanie wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka. Warunek: dziecko mieszka z opiekunem i pozostaje na jego utrzymaniu.

O świadczenie może ubiegać się również opiekun prawny dziecka, a w określonych przypadkach także dyrektor domu pomocy społecznej.

500 plus na nowych zasadach
Pxhere

500 plus na nowych zasadach

Co się zmieni od nowego okresu, który będzie trwał od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku? W nowym okresie świadczeniowym o świadczenie będą mogły ubiegać się dodatkowo:

  • rodziny zastępcze,
  • osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
  • dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
  • dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Wniosek o świadczenie 500 plus. Musisz go złożyć, aby zachować ciągłość wypłaty

Od stycznia 2021 roku przyznaniem i wypłatą świadczenia 500 plus zajmuje się ZUS. Wniosek o świadczenie można składać tylko drogą elektroniczną przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  1. Platforma PUE ZUS,
  2. Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl,
  3. Bankowość elektroniczna
500 plus na nowych zasadach
Flickr

W przypadku złożenia wniosku do 30 kwietnia 2022 roku przyznanie i wypłata świadczenie za czerwiec (pierwszy miesiąc rozliczeniowy) nastąpi nie później niż do 30 czerwca br.

W przypadku wniosków, które zostaną złożone w okresie od 1 maja do 31 maja 2022 roku, przyznanie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do 31 lipca br.

Z kolei w przypadku wniosków, które zostaną złożone od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 roku, przyznanie i wypłata świadczeń za czerwiec, lipiec i sierpień będzie miała miejsce nie później niż do 31 sierpnia br.

W przypadku złożenia wniosku w późniejszym terminie, czyli po 30 czerwca 2022 roku, przyznanie i wypłata będzie należała się począwszy od miesiąca złożenia wniosku – świadczenie nie zostanie wypłacone za cały okres trwający od 1 czerwca!

Źródła: www.rp.pl, www.gov.pl
Fotografie: Flickr, Pxhere

Może Cię zainteresować

zamknij