×

Otrzymanie 500 plus nie jest darmowe. Niektórzy musza zapłacić nawet 150 zł!

W październiku ruszą wypłaty z programu 500 plus dla dorosłych niepełnosprawnych. Do złożenia wniosku o wydanie dodatku potrzebne jest zaświadczenie z przychodni. Okazuje się, że niektóre z nich żądają opłaty za jego wydanie. W dodatku kwoty różnią się w zależności od miast, mimo że formularz wszędzie jest taki sam. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że za zaświadczenie wcale nie trzeba płacić.

500 plus dla dorosłych niepełnosprawnych wymaga płatnego zaświadczenia

Sytuacja między rządem a dorosłymi niepełnosprawnymi i ich rodzinami jest dość napięta. Po roku od protestu osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji władze wprowadziły ustawę o wypłacie comiesięcznego dodatku w wysokości 500 zł. Nowy program budzi wiele kontrowersji, ponieważ wprowadzono w nim kryterium dochodowe, które nie obowiązuje w wypłatach z tytułu programu 500 plus na dziecko.

Wypłaty z programu jeszcze nie ruszyły, a już pojawiły się kolejne zastrzeżenia. Do wniosku o wypłatę 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji trzeba dołączyć formularz OL-9, czyli zaświadczenie o stanie zdrowia. Z informacji płynących do mediów od rodzin osób niepełnosprawnych wynika, że przychodnie oczekują zapłaty za jego wypełnienie.

Opłaty za zaświadczenia OL-9 to wymóg Ministerstwa Zdrowia?

Zainteresowani wypłatą 500 plus dla niepełnosprawnych są mocno zdziwieni całą sytuacją. Zastanawiają się, czemu publiczna służba zdrowia żąda od osób niepełnosprawnych zapłaty za wypełnienie dwustronicowego druku. Cała sprawa jest tym bardziej intrygująca, że opłaty różnią się w zależności od miast i przychodni. Normalnie w przypadku opłat urzędowych stawki są ujednolicone dla całego kraju.

Według informacji zebranych przez „Fakt”, w Wołowie trzeba zapłacić 100 zł, w Łodzi 150 zł, a w Starogardzie Gdańskim 50 zł. Dziennikarze zapytali o opłatę rejestratorkę ze Starogardu:

Mamy wytyczne z ministerstwa

Przepisy dotyczące opłat są niejasne

Skoro wytyczne płyną z resortu zdrowia, redakcja „Faktu” wysłała zapytanie do ministerstwa. Z odpowiedzi dowiadujemy się, że to nieprawda. Jednak przepisy w tej kwestii nie są precyzyjne, dlatego niektórzy stwierdzili, że pobieranie opłat jest jak najbardziej uzasadnione. Za zaświadczenia wymagane przez ZUS płacić nie trzeba, ale w tym przypadku władze nie aktualizowały katalogu bezpłatnych zaświadczeń.

W rozmowie z „Faktem” sprawę skomentowała Monika Kowalska z Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Zgodnie z jej słowami, lekarze robią wszystko w granicach prawa:

Ustawodawca przyznając świadczenie 500+ osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, nie wprowadził zmian w katalogu nieodpłatnych zaświadczeń i orzeczeń dla osób mających prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ – dlatego lekarze powinni traktować to zaświadczenie – tak jak każdy inny dokument wydawany na życzenie pacjenta i pobierać za niego opłatę zgodną z cennikiem danej placówki. Wszelkie uwagi w tym zakresie powinny być kierowane do twórców tej legislacji

Wniosek o 500 plus dla dorosłych niepełnosprawnych można złożyć bez zaświadczenia

Rzeczywiście wygląda na to, że trwałe zmiany w kwestii opłat może przynieść wyłącznie zmiana przepisów. Tymczasem ZUS wyszedł naprzeciwko potrzeb osób, które chcą złożyć wniosek o dodatek dla dorosłych niepełnosprawnych. Wojciech Andrusiewicz, rzeczki ZUS doradza, by pacjenci wstrzymali się z pobraniem zaświadczenia:

Biorąc pod uwagę zasobność portfela tej szczególnej grupy naszych klientów i fakt, że za zaświadczenie niejednokrotnie muszą zapłacić, nie będziemy wymagać tego dokumentu. Nie chcemy narażać naszych klientów na koszty

Może Cię zainteresować

zamknij