×

1,5 tys. zł od rządu? Trzeba tylko złożyć odpowiedni wniosek

Prawie 1,5 tys. zł od rządu  — tyle może otrzymać gospodarstwo domowe po złożeniu odpowiedniego wniosku. To pomoc, która ma zrekompensować wysokie ceny energii i żywności. Nadal jest szansa, żeby się o nią postarać!

1,5 tys. zł od rządu, czyli dodatek osłonowy

O dodatku osłonowym usłyszeliśmy jeszcze zanim inflacja rozszalała się na dobre. To element rządowej tarczy antyinflacyjnej, wprowadzony zgodnie z rekomendacją Unii Europejskiej. Celem dodatku osłonowego jest zapewnienie wsparcia finansowego osobom o niskich dochodach, a także uchronienie ich przed ubóstwem energetycznym. Mowa o pomocy finansowej dla 6-8 mln gospodarstw. W grę wchodzą kwoty od 400 do blisko 1,5 tys. zł. Pieniądze mają trafić do najbardziej potrzebujących obywateli oraz wskazanych w ustawie cudzoziemców.

1,5 tys. zł od rządu, czyli dodatek osłonowy – jak do otrzymać?

Otrzymanie dodatku uzależnione jest od dochodów. Pomoc finansową mogą otrzymać gospodarstwa domowe, które mają przeciętne miesięczne dochody do 2100 zł (dla gospodarstwa jednoosobowego) i te, które mają do 1500 zł (dla gospodarstwa wieloosobowego).

To będzie wsparcie uzależnione od sytuacji finansowej i od wielkości gospodarstwa domowego. Wprowadzamy tutaj kryterium dochodowe: przy gospodarstwach jednoosobowych będzie to 2100 zł, przy gospodarstwach wieloosobowych będzie to 1500 zł na osobę

– zapowiedziała minister rodziny Marlena Maląg.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wszyscy, którzy chcieliby otrzymać dodatek osłonowy, nadal mogą się o niego postarać. Wystarczy złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. Można to zrobić w formie elektronicznej (w tej sytuacji wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego) lub w budynku gminy, na piśmie. Przyznany dodatek wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku osób, które złożyły wniosek do 31 lipca, bierze się pod uwagę dochód z 2020 r. Osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku w tym terminie, dostaną odpowiedź na podstawie dochodów z 2021 r.

Kwota dopłaty jest zależna od źródła ogrzewania. Na większe wsparcie mogą liczyć Polacy ogrzewający dom węglem. W tym przypadku jest to:

  • 500 zł/rok (zamiast 400 zł) dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie,
  • 750 zł/rok (zamiast 600 zł) dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie,
  • 1062,50 zł/rok (zamiast 850 zł) dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie,
  • 1437,50 zł/rok (zamiast 1150 zł) dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.
Fotografie:

Może Cię zainteresować

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
zamknij